Infrastruktur
3 minutter lesetid

Brufundamentene betydelig undergravd

12/09/2023, 13:18
Brufundamentene betydelig undergravd
Bane Nor vet fortsatt ikke den bakenforliggende årsaken til at Randklev bru kollapset. FOTO: Sigbjørn Korsgård, Bane NOR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I forrige uke skannet Bane Nor elvebunnen ved og under Randklev bru og veibrua ved siden av med ekkolodd fra båt. De første resultatene av skanningen viser at det er tegn på betydelig undergraving for alle fundamenter, også fundamentene til veibrua.  

Dette betyr at det kan bli behov for å sikre fundamentene før vi løfter vekk bruelementene, og det vil påvirke tidspunktet for når vi kan løfte elementene på land. Hvert element veier 270 tonn, så det blir sannsynligvis behov for to eller tre kraner til løftejobben. Denne uka starter vi med å etablere atkomstvei og rigg- og lagerplass for utstyret vi skal benytte.

– Når bruelementene er på land, kan vi starte jobben med å fjerne det ødelagte brufundamentet. Da kan vi også gjennomføre supplerende kontroll av bunnforholdene og starte grunnboring for nye fundamenter. Denne delen av jobben må utføres uavhengig av om vi kan gjenbruke dagens bruelementer i ny bruløsning over Gudbrandsdalslågen eller ikke, sier konstituert konsernsjef i Bane NOR, Henning Bråtebæk. 

Går gjennom regelverk og praksis 

Bane Nor vet fortsatt ikke den bakenforliggende årsaken til at Randklev bru kollapset. Det de vet er at ekstremværet «Hans» og flommen etterpå er den største flommen brua har vært utsatt for. På bakgrunn av de røde farevarslene som ble gitt, valgte Bane NOR av hensyn til sikkerheten å stenge Dovrebanen for all trafikk mer enn to døgn før skadene på brua oppstod. Dette betyr at hendelsen på Randklev aldri innebar fare for liv og helse, fordi det ble gjort en risikovurdering om å stenge brua for trafikk som følge av at det var en ekstrem flomsituasjon.  

De jobber nå med å kartlegge hendelsen og skadeomfanget på bruelementene. I tillegg undersøker Statens jernbanetilsyn hvordan Bane NOR har fulgt opp og vedlikeholdt Randklev bru på Dovrebanen. 

Regelverket krever at hele brukonstruksjonen, inklusive fundamentene skal kontrolleres i hovedkontroll hvert 6. år. Vi har gått nøye gjennom regelverket og vår praksis, og slik det er utformet i dag er det tolket forskjellig, og det har medført ulik praksis. De går nå gjennom både regelverket og vår praksis for å sikre at de samsvarer og ikke gir rom for tolkning.
 
I tillegg til hovedkontroll hvert 6. år gjennomfører Bane NOR årlige inspeksjoner i tillegg til inspeksjoner i etterkant av flom. Videre så kjører vi målevogn over alle jernbanestrekninger minimum 2 ganger i året. Den vil også kunne avdekke eventuell skade eller feil på brukonstruksjonen. Målevognskjøringen på Randklev bru har ikke avdekket bevegelser i sporet som har gitt grunn til bekymring.

Når det gjelder Innlandet og dagens situasjon med høy vannføring i etterkant av ekstremværet «Hans», gjennomfører vi også undervannsinspeksjon på 4 andre jernbanebruer, i tillegg til inspeksjon av alle bruene som krysser vassdrag der det har vært flom i dette området.

– Vi har også satt i gang et arbeid for å kartlegge status for undervannsinspeksjoner i forbindelse med hovedkontroll for andre jernbanebruer med fundamenter i vann, sier Bråtebæk.

Stort engasjement for ny bruløsning 

Bane NOR får mange henvendelser fra entreprenører, fagfolk i bransjen og privatpersoner om ny bruløsning ved Ringebu. Mange har lyst til å bidra med å få på plass en ny løsning så raskt som mulig slik at vi kan gjenoppta den gjennomgående togtrafikken på Dovrebanen.

Bane Nor har blant annet fått konkrete prosjekterte løsningsforslag fra entreprenører og rådgivere, og henvendelser på både telefon og epost fra privatpersoner til vårt Kundesenter. En 3,5 år gammel gutt har sendt en epost der han foreslår at den nye brua ved Ringebu bør være rosa.

– Vi setter stor pris på at både bransjen og privatpersoner engasjerer seg i de alvorlige utfordringene det medfører for samfunnet at Dovrebanen er brutt sør for Ringebu. Vi tar med oss alle gode forslag og ideer i arbeidet vårt med å planlegge og prosjektere for den nye bruløsningen. Vi opplever også et veldig godt samarbeid i jernbanesektoren i denne situasjonen, noe som er viktig for at vi skal kunne gjenoppta togtrafikken over elva så raskt som mulig, sier Henning Bråtebæk.

#bane nor #bru #ekstremvær #ringebu
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0