Infrastruktur
2 minutter lesetid

Green Cargo avvikler sin virksomhet i Norge

1/11/2022, 16:17
Green Cargo avvikler sin virksomhet i Norge
Foto: Green Cargo
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Green Cargo har siden 2016 hatt et norsk datterselskap som har hatt tre innenriksruter i Norge. Utviklingen innen intermodal transport har vært positiv med god volumvekst. Dessverre har kostnadsutviklingen vært betydelig høyere enn inntektene.

– Det er en tung, men nødvendig beslutning. De økonomiske forutsetningene for å drifte de tre norske innenriksrutene mangler, ikke minst i lys av den forventede kostnadsøkningen som antas å fortsette som en effekt av den eksterne situasjonen, sier Andreas Regnell, styreleder i Green Cargo.

Økte kostnader i Norge

Dette inkluderer økte produksjonskostnader knyttet til ugunstige forhold knyttet til kapasitetsfordeling og produksjonsforstyrrende sporarbeid på linjer og terminaler.

Samtidig har strømkostnadene for Green Cargos norske godstrafikk skutt i været. Siden 2020 har strømprisen steget med nesten 450 prosent, og halvparten av merkostnadene har ikke vært mulig å belaste berørte kunder på grunn av låste avtaler.

– Vi hadde ønsket å fortsette i Norge. Vi har 120 ansatte der som gjør en fantastisk jobb, i et marked som i utgangspunktet har en positiv utvikling. Men vi er dessverre rammet av en kostnadsøkning vi ikke kan påvirke, sier Ted Söderholm, administrerende direktør i Green Cargo.

Den svenske virksomheten styrkes

Green Cargo har i flere år hatt en rekke grensekryssende transporter mellom Sverige og Norge. Dette påvirkes ikke av beslutningen om å avvikle den norske virksomheten.

– Utstyret som brukes av Green Cargo  i Norge vil nå styrke den svenske virksomheten. Tillegg av flere lokomotiver og vogner gjør at vår konkurransekraft øker i det svenske markedet, som også inkluderer grensekryssende transporter til Norge, sier Ted Söderholm.

#avvikler #godstransport #green cargo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0