Infrastruktur
2 minutter lesetid

Kasakhstan bygger nå en ny jernbane til Kina for å øke godstransporten

4/01/2024, 10:05
Kasakhstan bygger nå en ny jernbane til Kina for å øke godstransporten
Foto: Statsministerens pressetjeneste
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Starten av dette prosjektet er i tråd med president Kassym-Jomart Tokayevs oppfordring til styrking av Kasakhstans transport- og transittpotensial. Som en del av utviklingen vil man åpne den tredje grenseovergangen til Kina (Bakhty-Chuguchak), noe som vil fremme økt handel og tilknytning mellom de to landene.

Jernbanelinjen Bakhty-Ayagoz forventes å endre gjennomstrømningskapasiteten mellom Kasakhstan og Kina betydelig slik at den øker fra 28 millioner tonn til omtrent 48 millioner tonn. Initiativet tar sikte på å hjelpe med overbelastningen ved de sørlige sjekkpunktene, tiltrekke seg ytterligere transittvolumer og fremme økonomisk vekst. Den dobbeltsporede jernbanen skal etter planen være i drift innen 2027.

For å fremheve storskalaprosjektets samarbeidskarakter vil man inkludere en privat investor i henhold til prinsippene om offentlig-privat partnerskap. Byggingen vil etablere 11 jernbanestasjoner, 47 broer, 23 jernbaneoverganger, åtte veioverganger, fem gangbroer og 16 observasjonsanlegg.

Statsminister Alikhan Smailov understreket prosjektets betydning i forbindelse med den økende godstransporten. Til tross for geopolitiske utfordringer og infrastrukturbegrensninger hadde Kasakhstan et historisk høyt godstransportvolum i fjor og nådde 245 milliarder tonnkilometer.

«I de siste fem årene har transittcontainertrafikkvolumet økt 3,2 ganger. Eksisterende transittkorridorer utvides og nye åpnes,» sa Smailov, og understreket den økende betydningen av Den transkaspiske internasjonale transportruten (TITR), Den internasjonale korridoren nord-sør og Sørkorridoren.

Statsministeren opplyste om den aktuelle maksimale utnyttingen av landets gjennomstrømnings- og infrastrukturkapasitet og fremhevet den strategiske beslutningen om å gjennomføre ulike infrastrukturprosjekter innen jernbane. Disse inkluderer bygging av dobbeltspor på strekningen Dostyk-Moyynty, en ny jernbane som omgår byen Almaty, og jernbanelinjen Darbaza-Maktaaral. Dette vil bidra til bygging av over 1300 km jernbane på tre år.

#kasakhstan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0