Infrastruktur
2 minutter lesetid

Rapport: Raskere jernbane viktig for forsvarsevnen

15/11/2023, 07:55
Rapport: Raskere jernbane viktig for forsvarsevnen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

En ny rapport fremhever betydningen av fungerende jernbaneforbindelser mellom Oslo og Stockholm for Sveriges totale forsvars- og forsvarsindustri. Rapporten understreker at ruten, som strekker seg i øst-vest retning gjennom Sverige og Norge, utgjør en kritisk ressurs for både totalforsvaret og forsvarsindustrien i begge land.

– Dette understreker viktigheten av å investere i forbedringer av jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm, både for Sveriges totale forsvars- og forsvarsindustri. Rapporten viser at en slik investering vil redusere sårbarheten, noe som er avgjørende for å sikre landets sikkerhet og evne til å reagere på ulike typer kriser, sier Jonas Karlsson, administrerende direktør Oslo-Sthlm 2,55

Over halvparten av de ansatte i totalforsvaret i Sverige jobber i det aktuelle geografiske området. I tillegg er alle ansatte ansatt i Norge og Oslo-regionen. Ruten er allerede identifisert som av eksistensiell betydning for både Sverige og Finland i tidligere forsvarsvedtak i Sverige. I tillegg har ruten en unik posisjon i svensk forsvarsindustri. Bedriftene i området langs banen har en sterk regional base og opplever sterk vekst og har store rekrutteringsbehov fremover.

– En bedre jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm vil styrke hele Nordens forsvarsevne. Sveriges og Finlands inntreden i Nato vil påvirke forsvarsplanleggingen i Norge og hele Norden. Representanter for det svenske forsvaret peker for eksempel på at vi må gå fra å tenke nord-sør til å tenke øst-vest i mye større grad, sier Jonas Karlsson.

Forsvaret er avhengig av jernbanen for lengre reiser. En forbedret jernbane mellom Oslo og Stockholm vil muliggjøre rask forflytning av utstyr og tropper. Og volumene er så store at det ikke er nok veiforbindelser. En ny jernbaneforbindelse over grensen vil øke kapasiteten og redusere sårbarheten. Jernbanen spiller en avgjørende rolle når det er behov for å motta støtte via Norge i form av utstyr og personell, men også for å overføre støtte til Finland og Baltikum.

– Vi har lenge snakket om hvordan en bedre jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm vil styrke både Sverige og Norge økonomisk, og at det vil redusere klimapåvirkningen vår kraftig. Men med den forverrede sikkerhetssituasjonen i Europa er det dessverre åpenbart at det har blitt enda mer presserende og presserende å utvikle forbindelsen nå, avslutter Jonas Karlsson.

Rapporten peker på klare mangler ved dagens jernbaneforbindelse, blant annet lav pålitelighet og lang reisetid på grunn av kapasitetsproblemer og svingete ruter som ikke tar den mest direkte ruten. Forbedringer i jernbaneinfrastrukturen mellom Oslo og Stockholm har en dobbelt positiv effekt på totalforsvaret ved å styrke den i fredstid og legge til rette for forflytning av materiell, forsyninger, personell og sivilbefolkningen i tilfelle krise eller krig.

#forsvar #oslo #oslo-sthlm 2.55 #stockholm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0