Industri
3 minutter lesetid

Kan bygge alle nye stålbruer med ny bruteknologi

7/07/2023, 08:22
Kan bygge alle nye stålbruer med ny bruteknologi
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I sommer har Statens vegvesen lagt asfalt på den nye riksvegbrua helt nord i Østerdalen på rv. 3 i Kvikne. Brua er verdens første bilbru som er laget med automatisert og robotisert lasersveis teknologi.

Den 48 meter lange brua er laget med ett spenn, og ruver ikke i terrenget. Men teknologien som er brukt i produksjonen av stålelementene, gjør den beskjedne brua til en verdenssensasjon i brusammenheng.

Dobbelt så sterk

I februar 2022 åpnet Frønes gang og sykkel i Åfjord kommune i Trøndelag. Nå har Statens vegvesen og teknologibedriften Prodtex Industri AS på Sunnmøre tatt steget videre mot framtidens brubygging.

I vinter gjennomførte Sintef og DNV (Det Norske Veritas) en omfattende fullskala test av robot lasersveisa brueelementer med svært gode resultater. I testhallen til DNV i Bærum ble bruelementene utsatt for trykk på 25 tonn og 38 tonn. Trykket er mye større enn trykket fra akslingene til et tungt kjøretøy.

DNV testet brulementene ved å kjøre et stempel opp og ned døgnet rundt. Etter mer enn million sykluser kom materialbruddet da de kjørte testen med 25 tonn trykk. Bruddet kom i stålet og ikke i sveisen. Ved 38 tonn kom det brudd etter 700.000 sykluser.

– Metoden gjør lasersveisen minst dobbelt så sterkt som en tradisjonell sveiseskjøt, sier sjefingeniør Cato Dørum i Statens vegvesen.

 – Hva betyr dette for framtidens produksjon av stålbruer?

 – Det gjør at vi kan bruke mindre stål, og oppnå samme styrke og holdbarhet i stålbruene. Den to kilometer lange Julsundbrua på Møreaksen er planlagt å veie 18.000 tonn. Med den nye robot lasersveis teknologien kan vi slanke brua med 1000 tonn, sier Dørum.

CO2-kutt

Det kreves langt mindre energi til lasersveising enn tradisjonell sveising. Det gir mindre utslipp av CO2 under produksjon.

Den nye teknologien åpner også for produksjon i Norge i stedet for at arbeidet skjer i lavkostland, med påfølgende lang og energikrevende transport. Store bruer som Hardangerbrua og Hålogalandsbrua ble laget i Kina. 

– Bruene på Tynset og Åfjord kan bane vegen for en svært spennende utvikling av nye og langt større bruer som er produsert i Norge, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Elverhøy bru i Sunndal er under produksjon. Nå vurderer Vegvesenet å bruke samme teknologi for flere av bruer. Det er teknisk mulig å bygge Julsundbrua og andre av bruene som krysser fjorder på E39 med denne metoden.

Nytt industrieventyr

 – Jeg tror vi ser starten på et nytt industrieventyr her på Sunnmøre. Dette er teknologi for framtidens bruer. Jeg synes det er flott at Statens vegvesen har bidratt tungt inn i arbeidet med å jobbe fram nye teknologiske løsninger for fjordkryssinger sammen med Prodtex, sier Davik.

Statens vegvesen og Prodtex har videreutviklet kjent teknologi som brukes i skips- og verftsindustrien og i bilindustrien. Behovet for den nye teknologien er utløst av planene om å bygge flere lange bruer langs E39 på Vestlandet og i Møre og Romsdal. Den nye teknologien kan brukes på alle former for stål. Den kan brukes på alle typer bruer i stål enten det er flytebruer, hengebruer og bjelkebruer som Ya bru.

– Teknologien kan komme bruer på hele vegnettet til gode, sier Davik.

#bru #det norske veritas #dnv #sintef #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0