Infrastruktur
2 minutter lesetid

Bygger nytt kollektivt knutepunkt ved Nordhordlandsbrua

23/02/2023, 13:32
Bygger nytt kollektivt knutepunkt ved Nordhordlandsbrua
Dagens parkeringsplass er midt i biletet, like ved rundkøyringa. Ny parkeringsplass blir rett sør for denne. Foto: 1881.no
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Planlagt byggestart er i mars, og det nye anlegget skal etter planen være ferdig innen desember 2024, forteller de i en pressemelding

Ni leverte tilbud

Ni entreprenører leverte tilbud på oppdraget. Summene er nå kontrollert.

Kokstad-firmaet HGT AS (Halvorsen Grave & Transportservice) har det laveste tilbudet, og er innstilt til å få kontrakten som blir signert etter karensfristens utløp.

Terminalen blir bygd der dagens parkeringsplass er.

Trygg og forsvarlig arbeidsperiode for alle

– I heile anleggsperioden på et år og ni måneder må vi derfor stenge dagens parkeringsplass, sier byggeleder Henrik Knarvik i Statens vegvesen.

– Vi beklager dette, og vi har forståelse for at det kan skape utfordringer for trafikantene. Men det er dette som er mulig å få til når vi skal ha en anleggsperiode som er trygg og forsvarlig ikke bare for trafikantene, men også for de som skal arbeide, sier Knarvik.

Et framtidsrettet knutepunkt

I tillegg vil vi minne om at det nye anlegget vil gjøre det bedre for trafikantene på sikt. Et nytt, stort og framtidsretta knutepunkt vil være en klar forbedring sammenliknet med dagens løsning som er to-tre busstopp, presiserer han.

– Det nye knutepunktet vil få parkering like ved, med 80 parkeringsplasser som i dag, legg Knarvik til.

Parallelt med prosjektet skal Statens vegvesen erstatte dagens kulvert under fylkesveg 564 med en ny som blir bygd etter dagens standard. Dette sikrer fortsatt gode forhold for gående og syklende i området.

Trafikken på E39 vil bli minimalt påvirket av arbeidet, samtidig som vi vil etablere en midlertidig omkjøringsveg for fylkesveg 564.

Nytt kollektivt knutepunkt og ny innfartsparkering er en del av Nordhordlandspakken.

#knutepunkt #nordhordlandsbrua #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0