Infrastruktur
2 minutter lesetid

Henter inn byggeledere og kontrollingeniører

22/02/2024, 13:30
Henter inn byggeledere og kontrollingeniører
Sporveien skal signere flere nye rammeavtaler i 2024. Fra venstre: Leder for prosjektstøtte, Marit Gjestvang Petersen, leder for prosjekterings- og byggeledelse, Hild Andreassen Kollien, og senior innkjøper Bjørnar Aker Christensen. (foto: Sporveien)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I løpet av året vil flere rammeavtaler lyses ut, blant annet for prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektering.

– Vi har behov for mange dyktige folk i ledende roller i prosjektene våre fremover. Ressursbehovet som dekkes via rammeavtalene supplerer Sporveien sin sterke prosjektorganisasjon, og er en viktig brikke for å stille med rett kompetanse til rett tid, når prosjektporteføljen varierer i størrelse og tidshorisont, sier leder for prosjektstøtte i Sporveien, Marit Gjestvang Petersen.

Sporveien inngår i denne omgang avtaler med følgende leverandører: Advansia AS, Centerpoint AS, HRP AS, Jan Saugen AS, Systra Norge AS, WSP Norge AS og Arbeidsfellesskapet; Insenti Samferdsel, Holte Consulting AS og OPAK AS.

Flere nye rammeavtaler i løpet av 2024

Sporveien vil snarlig komme ut med nye forespørsler på rammeavtaler for områdene prosjektledelse og prosjektstyring, mens eksisterende rammeavtaler for prosjektering har forlenget varighet til høsten.

– Sporveien benytter i stor grad rammeavtaler for prosjektering i våre prosjekter. Det er derfor viktig å få på plass gode avtaler med leveransedyktige leverandører. Vi håper derfor våre eksisterende- og potensielle nye leverandører til prosjekteringsavtalene «spisser pennen» når Sporveien kommer ut med ny konkurranse, oppfordrer leder for prosjekterings- og byggeledelse i Sporveien, Hild Andreassen Kollien.

Rammeavtaler for hele Sporveien

Sporveien har til enhver tid mange pågående utviklings- og utbyggingsprosjekter, og de nye rammeavtalene vil i så måte være relevante for hele virksomheten, samtidig som man ikke vil være eksklusivt bundet til disse. Utbyggingsavdelingen i Sporveien har de siste årene styrket sin byggherreorganisasjon med kompetente, faste ansatte. – I tillegg til fleksibiliteten gode rammeavtaler gir, søker vi alltid å identifisere forbedringspotensial, og slik utvikle både Sporveien og samarbeidet med våre leverandører, sier Gjestvang Petersen.

Rammeavtalene som nå signeres omfatter byggeledelse innen fagområdene bygg og anlegg, underbygning, overbygning, kontaktledning, signal og sikringsanlegg, lavspent el-kraft/ sterkstrøm, tele og automasjon, samt ingeniørgeologi og geoteknikk. De nye rammeavtalene har en varighet på to år, med opsjon om forlengelse i inntil fire år.

#sporveien
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0