Infrastruktur
2 minutter lesetid

Planer klare etter forsinkelser

15/05/2024, 12:00
Planer klare etter forsinkelser
NY TERMINAL: I Lyseparken i Bjørnafjorden kommune, like ved E39 skal Posten Bring bygge den nye Bergens-terminalen. Foto: Bjørnafjorden Utviklingsselskap AS
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi er veldig glade for at vi har landet en avtale om å etablere et nytt og moderne logistikksenter i Lyseparken. Vi får nå nødvendig forutsigbarhet for å etablere et velfungerende og moderne produksjonsanlegg. Det sikrer at vi kan løse vårt samfunnsoppdrag på en forutsigbar måte og kan levere post, pakker og gods til og fra folk og virksomheter i Bergen og omegn, sier Hans-Øyvind Ryen, konserndirektør i Posten Bring.

Tomten i Lyseparken er på 110 dekar og ligger rundt 15 minutter unna det planlagte logistikksenteret på Kokstad. Logistikksenterets størrelse og produksjonskapasitet vil bli tilsvarende det som var planlagt på Kokstad. Anlegget vil erstatte dagens produksjonsanlegg på Dokken og Minde.

Terminalen på Minde er det eldste produksjonsanlegget som Posten Bring har i Norge. Terminalen har store produksjonsmessige begrensninger og utfordringer. I 2016 kjøpte derfor konsernet en eiendom på Kokstad som allerede i 2015 ble områderegulert til industri. Planlagt oppstart av nytt logistikksenter var i 2020, 4 år senere. Som en del av denne løsningen ble også konsernets produksjonsanlegg på Dokken og Minde solgt til Bergen kommune for nødvendige byutviklingsformål.

Etter eiendomskjøpet i 2016 har Posten Bring jobbet intenst med å få på plass rettskraftig reguleringsvedtak på Kokstad. Da dette ikke har kommet på plass har konsernet blitt satt i en alvorlig tidskritisk situasjon og blitt nødt til å se på andre plasseringer for logistikksenteret. Det har vært helt nødvendig for å unngå en alvorlig svikt i produksjonen og for å sikre at vi også fremover kan levere kvalitet til kunder og trygge arbeidsplasser. Utflytting fra Dokken og Minde er også meget viktig for byutviklingen i Bergen.

Etablering av Posten Brings nye logistikksenter for Bergensregionen er nå 7 år på overtid og stadig utsettelser har skapt en uforutsigbarhet som ikke er holdbar. Det har derfor vært arbeidet med Lyseparken som alternativ til Kokstad over noe tid. I en helhetsvurdering anses Lyseparken som mindre risikofylt også fremover med hensyn til fremdrift og ferdigstillelse. Selv om det denne uken kom positivt vedtak fra Statsforvalteren i Vestland om reguleringsplanen på Kokstad. Risikovurderingen knyttes i første rekke til usikkerhet om fremdrift på nødvendig infrastruktur og en trafikksituasjon på Kokstad som er krevende. Prosjektet er i en tidskritisk fase og all risiko i forhold til fremdrift må reduseres.

– Som Norges største logistikkaktør må vi alltid ha en alternativ plan. Bergen og omegn er en av landets største og viktigste regioner og må ha sikkerhet for at Posten Bring leverer sine tjenester godt og effektivt. Beslutningen vi nå har tatt gir nødvendig trygghet for at vi i 2027 kan åpne et nytt og fremtidsrettet logistikksenter i Lyseparken til glede for hele Bergensregionen, sier Ryen.

#bergen #bring #kokstad #lyseparken
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0