Infrastruktur
1 minutt lesetid

Planforslagene for Bybanen til Åsane er klare for høring og offentlig ettersyn

20/10/2022, 13:59
Planforslagene for Bybanen til Åsane er klare for høring og offentlig ettersyn
Nå er planforslaget for bybane til Åsane ute på høring Foto: Bybanen utbygging
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Forslagene regulerer bybanetrase fra Kaigaten til Vågsbotn, i tillegg til hovedsykkelrute, forlenget Fløyfjellstunell og rigg- og anleggsområde.

Hovedmålene for Bybanen er å bidra til god byutvikling og gi en trygg og effektiv reise. Disse målene har vært førende for hele reguleringsplanarbeidet.

Viktig milepæl

– Dette er en viktig milepæl for at vi skal få bygget bybanen til Åsane. Bybaneutbyggingen er sentral for den planlagte byutviklingen i Bergen og fremtidige trafikkløsninger. Nå er vi ett skritt nærmere bybane til Åsane og jeg håper vi får mange innspill i høringsrunden sånn at en god plan kan bli enda bedre, sier Roger Valhammer i en pressemelding.

– Jeg er glad for at vi nå kan sende godt gjennomarbeidet planforslag for Bybanen til Åsane ut på høring. Etter høringen skal planforslagene bearbeides før endelig vedtak skal fattes av bystyret til våren. Nå er det viktig med fremdrift for å få landet byens viktigste klima- og byutviklingsprosjekt, sier byråd for byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad. 

#Åsane #bybanen bergen #offentlig høring #planforslag
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0