Byggeindustrien
6 minutter lesetid

Runar vant millionkrangel mot veigigant – koster han 56,1 millioner kroner

13/04/2023, 09:48
Runar vant millionkrangel mot veigigant – koster han 56,1 millioner kroner
Rettstvisten med Veidekke har kostet selskapet til Runar Brekken 56,1 millioner kroner. – Det er spesielt at vi har fått så mye medhold, men så lite valuta for penge FOTO: GISLE FORLAND / NRK
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er NRK som forteller historien:

– De har rasert selskapet.

Runar Brekken er daglig leder i Alf Brekken og Sønner. Han er ikke nådig etter at selskapet fikk medhold på en rekke punkter i en årelang tvist med Veidekke.

– Vi har jobbet det vi klarer for å holde hodet over vann. Vi må bruke noen år på å bygge selskapet sakte, men sikkert opp igjen.

Sluttrenginga etter rettstvisten med Veidekke har blitt stor. For hør bare her:

Retten har bestemt at Veidekke må ut med 26,8 millioner kroner til selskapet. Samtidig må Alf Brekken og Sønner ut med 19,9 millioner kroner til Veidekke. På toppen av det hele må de betale sine egne saksomkostninger. Sluttsummen? 63 millioner kroner. Dermed har «seieren» kostet selskapet 56,1 millioner kroner.

– Det er ei regning vi har gjort opp over tid, og ikke ei regning vi sitter med i fanget nå. Vi hadde håpet å få dekket noen saksomkostninger, men det fikk vi ikke, sier Runar Brekken til NRK.

Striden har tidligere vært omtalt hos blant andre Finansavisen og Tungt.no

Kranglet om prosjekt i Lofoten

Stridens kjerne er arbeidet som ble gjort i forbindelse med et rassikringsprosjekt i Lofoten. I tillegg skulle også to moloer utbygges og forsterkes.

I august 2012 fikk Veidekke oppdraget fra Statens vegvesen. I oktober samme år inngikk Veidekke og Alf Brekken og sønner en underavtale om sprenging og arbeid med flytting av masser. Men det oppsto problemer. Blant annet skal det ha vært betydelig mer løsmasser enn hva som var forventet. I tillegg havnet Veidekke og Statens vegvesen i en krangel om sluttoppgjøret.

Noe av disse pengene mener Alf Brekken og Sønner at de hadde krav på. Men Veidekke var ikke interessert i å betale. Dermed startet rundene i retten. Etter et opprinnelig krav på 10,7 millioner kroner fra Lofot-entreprenøren, valgte Veidekke å komme med et motsøksmål.

Så startet taksametret fra advokatene å gå. Etter å ha gått gjennom samtlige dokumenter knyttet til arbeidet, og en runde i tingretten, krevde Alf Brekken og Sønner nesten 95 millioner kroner fra Veidekke.

Veidekke på sin side mente selskapet kun hadde krav på 3,5 millioner.
Samtidig krevde Veidekke at Alf Brekken og Sønner skulle betale dem 20,5 millioner kroner. Dette var penger Veidekke hadde forskuttert til Alf Brekken og Sønner.

– Det er moralen deres jeg er overraska over. Vi er glade for å ha fått medholdet vi har fått. Men det verste er at vi har forsøkt å gå høyt opp i systemet til Veidekke for å finne løsninger, men ingen ville snakke med oss. Hadde de gjort jobben sin, hadde både vi og dem spart mye penger, sier Runar Brekken.

Har forsøkt å finne løsning

Veidekke på sin side mener de har gjort sitt for å finne en minnelig løsning. Ifølge dommen har de flere ganger lagt fram et forslag om forlik.

– Fordi løsningsforslaget aldri ble akseptert av Alf Brekken og Sønner ble det dessverre nødvendig med en rettslig behandling, skriver Ronny Lund i en e-post til NRK. Han er partner i advokatfirmaet Wiersholm og har representert Veidekke i retten.

Veidekke er forelagt kritikken fra Runar Brekken. Det er Lund som svarer på vegne av selskapet. Advokaten har full forståelse for at rettsprosessen har vært krevende og kostbar for Alf Brekken og Sønner.

– Det har den også vært for Veidekke. Samtidig har det vært nødvendig for Veidekke å forsvare seg mot påstander og krav som har manglet nødvendig realisme, og som domstolene nå i to instanser har konkludert med at det ikke har vært grunnlag for. Kostnadspådraget i de to rettsinstansene er et resultat av at saken ikke tidligere har kunnet løses på et realistisk nivå, skriver han.

På randen av konkurs

Det har vært en lang prosess.

I 2018 sto Runar Brekken fram og fortalte om et selskap som var på randen av konkurs på grunn av manglende sluttoppgjør. Blant andre fra Statens vegvesen.

– I begynnelsen av 2016 satt vi med en regningsbunke på over 100 millioner kroner, og kontoen var tom. Det er mot alle odds at vi greide å berge arbeidsplassene, fortalte Runar Brekken.

For lederen var det kun to valg; å gi opp eller å gi gass. Runar Brekken reddet både familiebedriften og 130 arbeidsplasser gjennom det han omtaler som en storm.

Snuoperasjonen gjorde han mulig gjennom store private lån, salg av familiebilen, pantsetting av egen bolig og bistand fra nære venner.

Men det han ikke sa noe om da var tvisten med Veidekke. Alf Brekken og Sønner hadde stevnet Veidekke allerede i 2016 – og prosessen pågikk.

Kostbare uenigheter

At det oppstår tvister i anleggsnæringen er ikke noe nytt. I 2018 gjennomførte Samfunnsøkonomisk analyse en beregning av kostnader ved tvistesaker i anleggsbransjen. De anslo at det til enhver tid er uenigheter om flere milliarder kroner i næringen. Og tvister om betaling fører til flere konkurser.

I 2018 ble et av Nord-Norges største anleggsfirma, M3 anlegg, slått konkurs. Noe av bakgrunnen var krangel om oppgjør etter flere samferdselsprosjekter.

– At det kan oppstå uenighet mellom underentreprenør og hovedentreprenør om vederlaget i et prosjekt, er ikke uvanlig. Som den klare hovedregel løses imidlertid slike saker minnelig, skriver Ronny Lund.

Vil ikke samarbeide i framtiden

For Alf Brekken og Sønner har en ekstern investor vært helt avgjørende for at de skulle hatt økonomi til å takle rettstvisten.

– Det er en spesiell sak. Og det er spesielt at vi har fått så mye medhold, men så lite valuta for pengene, sier Runar Brekken.

– Har det vært verdt det?

– Det har ikke vært verdt det. Vi har brukt mer enn hva vi har fått hvis man teller i kroner og øre. Men samtidig er det noe å med å stå for det du sier. Det er greit å få vise at man har hatt rent mel i posen.

– Vil du samarbeide med Veidekke i framtiden?

– Nei. Og jeg blir å anbefale alle som spør meg om å ikke gjøre det.

Vil ikke kommentere påstander

Veidekke på sin side sier de er opptatt av gode relasjoner til alle sine samarbeidspartnere.

– Veidekke benytter underentreprenører i så godt som alle prosjekter hvor selskapet er involvert. Vi søker i alle prosjekter et godt og tillitsbasert samarbeid. Slik var det også i dette prosjektet, hvor Veidekke – som følge av blant annet anstrengt økonomi hos ABS gjennom hele prosjektet – gjorde svært omfattende og betydelige tiltak for å støtte ABS både økonomisk og organisatorisk, skriver Lund, og fortsetter:

– Veidekke registrerer at det fra Alf Brekken og Sønner har kommet ytterligere, og til dels svært alvorlige, uttalelser, påstander, karakteristikker og annet i tradisjonelle og sosiale medier gjentatte ganger i etterkant av domsavsigelsen. Slike påstander har det vært mange av også under prosessen. Veidekke vil holde fast ved å unnlate å kommentere disse konkret, men vil kun understreke at de fremstår som grunnløse og urimelige.

#alf brekken og sønner #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0