Infrastruktur
2 minutter lesetid

Samarbeid om geologi kan spare veg-millioner

7/06/2023, 10:00
Samarbeid om geologi kan spare veg-millioner
Fungerende direktør Kari Bostad i NGU og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland mener avtalen mellom Vegvesenet og NGU gjør vegnettet i Norge tryggere. (Foto: Kjell Inge Davik/Statens vegvesen)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og fungerende direktør Kari R. Bostad i NGU.

De to statlige etatene har inngått en fornyet samarbeidsavtale.

Målet er å bruke den geologiske kompetansen i Norge på en enda bedre måte.

Krevende å bygge

Det er krevende å bygge og utbedre nye og gamle veger i Norge.

– Vi har stor nytte av NGUs geologiske kart, data og kunnskap. Samtidig kan vi bli flinkere til å trekke inn de geologiske ekspertene når vi planlegger store og små vegprosjekt, sier Davik.

Gode geologiske kart, data og ikke minst kunnskap, gjør det lettere å unngå uforutsette og krevende geologiske områder i vegprosjekt.

–  Overraskelser i bakken kan bli kostbare når vi skal bygge tunneler, veger og bruer. Riktig geologisk kunnskap til rett tid i vegplanleggingen er en god investering for samfunnet, sier Davik.

NGU mener avtalen med Vegvesenet gjør det enklere å komme tidligere med i vegplanleggingen.

–  Riktig geologiske kunnskap til rett tid er viktig for at Vegvesenet og andre byggherrer ikke starter byggingen for tidlig. Det kan raskt gjøre vegprosjektet dyrere, sier NGU-direktøren.

Her er avtalen

Den nye avtalen mellom NGU og Vegvesenet ar fire hovedområder:

  • Berggrunn, løsmasser og vegprosjekt
  • Georelatert naturfare
  • Miljøgeologi
  • Ressursgeologi

Vegvesenet har flere laboratorier som NGU vil bruke i forskningsarbeidet. De har også en borerigg, som vil være nyttig i dette arbeidet.

 –  Et mer krevende klima vil øke sjansen for flere skred på og langs veg i framtiden. Det har aldri vært så viktig som nå å være god på grunn, sier Davik og Bostad.

#ngu #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0