Infrastruktur
1 minutt lesetid

Skal bygge om E20 forbi Mariestad i Sverige

5/02/2024, 08:00
Skal bygge om E20 forbi Mariestad i Sverige
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Veidekkes oppdrag omfatter bygging av ca. 5,1 km møtefri motorvei med fire kjørefelt og midtskille, to trafikkarealer med brurenovering og et trafikkontrollpunkt. I prosjektet inngår også gangbru, bru over elva Tidan, viltbru og bru for privatvei. Den nye veistrekningen kobles i sør til E20 Götene–Mariestad og i nord til E20 Muggebo–Tjos.

– Dette er en viktig og høyt prioritert ombygging som vil øke trafikksikkerheten og bedre kommunikasjonsmulighetene for arbeidspendling og transport. Vi ser frem til å starte denne etappen sammen med Veidekke, sier prosjektleder Håkan Sonesson i Trafikverket.

– Det er inspirerende å bidra til E20-utbyggingen i denne regionen, og det blir gøy å komme i gang. Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med Trafikverket om et viktig samfunnsprosjekt, sier prosjektleder Gustav Brandstedt i Veidekke Anläggning SydMitt.

– Med dette prosjektet styrker vi Veidekkes tilstedeværelse i regionen. Gjennom årene har vi gjennomført mange gode prosjekter med Trafikverket, og jeg er trygg på at vi sammen vil levere nok et prosjekt som gir alle parter verdi, sier regionsjef Peter Svenningsson i Veidekke Anläggning SydMitt.

Prosjektet utgjør en av tre gjenstående etapper av E20-utbyggingen, som skal forbedre trafikksikkerheten, bidra til regional vekst og forbedre transportforholdene på en av Sveriges viktigste veier. Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for både gods og mennesker knytter landets forskjellige regioner sammen.

#e20 #mariestad #sverige #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0