Infrastruktur
2 minutter lesetid

Slik blir Europas lengste sykkeltunnel

26/01/2023, 10:48
Slik blir Europas lengste sykkeltunnel
FYLLINGSDALSTUNNELEN: Den nye tunnelen har delte baner for gåande og syklande. Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Sykkel og gangtunnelen er en av flere i Bergen og den blir en snarvei gjennom fjellet. Den er en del av arbeidet knyttet til bybanen gjennom Løvstakken til Fyllingsdalen, og den skal også fungere som rømningsvei for bybanen som har et parallelt løp gjennom fjellet.

NRK har tidligere skrevet følgende om den nye tunnelen:

«Den 2,9 kilometer lange gang- og sykkeltunnelen blir Europas lengste og verdens nest lengste. Tunnelen som nå bygges gjennom fjellet Løvstakken i Bergen er bare slått av den 3,6 kilometer lange «Snoqualmie Tunnell» i USA. I Europa er den nest lengste tunnelen, «Slavošovský tunel» i Slovakia, en halv kilometer kortere.

Det vil ta 45 minutter å gå gjennom den nesten tre kilometer lange tunnelen, men med sykkel tar turen bare 10 minutter. Det er ikke planlagt at det skal være fartsgrense for syklister i tunnelen, sier Arild Tveit, prosjektleder for Bybanen Utbygging.

– Gjennom tunnelen er det fem tverrslag som skal fungere som utgangspunkt for rømningsvei fra banetunnelen og over til gang- og sykkelveien. Der har vi laget ekstra store rom, som sammen med lyset i tunnelen gjør at du føler fremdrift i tunnelen, sier han.

En rekke overvåkingskameraer blir installert i tunnelen. Et av målene med utformingen av tunnelen er å forebygge overfall, som flere har fryktet.

I tillegg vil belysningen vise om du er på vei innover eller utover fra midten, sier han.

– Vi vil ha en grunnbelysning, men den vil i tillegg ha led-belysning som skal være med å lyse opp signaler som skal tegnes på veggene. Disse angir hvor langt det er til nærmeste utgang og hvor langt du har gått, sier Tveit.

Gang- og sykkeltunnelen koster alene 500 millioner kroner.

Det vil være opphøyning av gangfeltet slik at gående føler et fysisk skille fra de syklende. Samtidig vil vi ha dem tett for å øke trygghetsfølelsen, sier Tveit.

Tunnelen skiller seg ut fra andre sykkeltunneler.

– Det er den lengste tunnelen i verden som har så god opplysning og så bra brukergrensesnitt. Det er lagt ned mye ressurser for at gående og syklende skal ha en trivelig tur gjennom tunnelen, sier han.»

#bybanen #bybanen utbygging #europas lengste #fyllingsdalen #løvstakken #miljø #sykkeltunnel
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0