Infrastruktur
1 minutt lesetid

Statsforvalteren i Vestland sier nei til omstritt gondol

22/11/2022, 09:22
Statsforvalteren i Vestland sier nei til omstritt gondol
ILLUSTRASJON: REIULF RAMSTAD ARKITEKTER
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er NRK som forteller om saken:
I dag er det en krevende fottur på rundt seks timer om du vil opp til Rossnos. Det kneisende fjellet er det høyeste punktet som er synlig fra Odda sentrum: 1407 meter over havet.

Nå er det planer om å bygge Norges høyeste gondol opp dit: En pendelbane som starter nede i sentrum, på toppen av det gamle bygget «Skalltaket» på det nedlagte Odda smelteverk. Gondolturen kan ta 6,3 minutt.

Planene er omdiskuterte i lokalsamfunnet og splitter byen

Dei som ønsker utbygging, tror gondolbanen vil føre til vekst i folketall og arbeidsplasser, i tillegg til positive ringvirkninger i sentrum. De som er imot, frykter prosjektet kan koste dyrt, både for naturen og villreinen, kommunekassa og andre turistsatsinger.

Villrein

Et flertall i fylkesutvalget gikk i oktober inn for å anbefale bygging av gondolbanen, men nå har Statsforvalteren innsigelser mot planforslaget. Først og fremst fordi Rossnos ligger akkurat innenfor Hardangervidda villreinområde.

Nå vil kommunen be om mekling med Statsforvalteren. Saken kan enten løses ved at kommunen tilpasser planen, eller at de kommer fram til en løysing i fellesskap.

Om Ullensvang ikke blir enige med Statsforvalteren, går saken videre til den politiske ledelsen i Kommunaldepartementet.

#gondol #odda #ullensvang #vestland
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0