Infrastruktur
2 minutter lesetid

Tre entreprenører skal konkurrere om ny rv. 4 jobb over Lygna

13/06/2023, 11:32
Tre entreprenører skal konkurrere om ny rv. 4 jobb over Lygna
Det er i dette området miljørådgiver Even Stensrud og Vegvesenet skal reparere gammel ødelagt myr, med ny myr fra rv.4 prosjektet over Lygna. (Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Anlegg Øst AS AF, Hæhre og Isachsen ANS og Peab Anlegg AS er med i konkurransen videre.

Den fem kilometer lange strekningen forbi Lygnasæter har en vegbredde på mellom 6,0 og 8,3 meter. Fartsgrensen er mellom 60 og 80 kilometer i timen. Bæreevnen er til dels dårlig.

Statens vegvesen startet våren 2022 på en omregulering av Rv4 på strekningen mellom Almenningsdelet til Lygnebakken. Bakgrunnen for den nye reguleringsplanen var å ta mer hensyn til bevaring av myrområder. Planen er nettopp vedtatt i Gran kommune.

Sju entreprenører

Sju entreprenører var interesserte i jobben. Prosjektleder Odd Johansen er godt fornøyd med interessen.

– Vi har valgt ut tre gode entreprenører som er med oss videre. Nå skal vi sammen jobbe oss fram til en meget god løsning for den nye vegen, sier Johansen.

– Hva er de største utfordringene for entreprenørene?

– Jobben er real. I entreprisen skal vi også gjennomføre et meget spennende forskningsprosjekt. Vi skal flytte myrmasser fra veglinja og bruke den til restaurere en gammel tørrlagt myr på Lygna. Det er en utfordring å frakte myrmassene gjennom et større myrområde, sier Johansen.

Det er også alltid en krevende jobb å bygge veg samtidig som trafikken skal fram gjennom anleggsområdet.

Bygger nytt der vi må

Prosjektet er et godt eksempelet på måten Vegvesenet planlegger nye veger. Det skal bygges ny tofelts veg forbi Lygnasæter over en strekning på vel 600 meter. Resten skal utbedres langs dagens veg til ni meters bredde. Det skal også bygges nytt kryss til Lygnasæter.

– Vi utbedrer der hvor vi kan, og bygger nytt der hvor vi må, sier Johansen.

Mye veg for pengene

– Vi får mye veg som framstår som ny for vel 100 millioner, sier Johansen.

Strekningen over Lygna er en del av Rv 4 Roa-Lygna på Hadeland. Strekningen over Lygna er sammen med strekningene Roa–Gran grense og Sandvold–Amundrud etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland.

#rv 4 roa-lygna #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0