Infrastruktur
2 minutter lesetid

Tunnelkontrakt ute i markedet

14/11/2022, 11:31
Tunnelkontrakt ute i markedet
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Med bakgrunn i reguleringsarbeidet til gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet ble det forutsatt at det måtte gjøres tiltak på Hammersborgtunnelen for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for den nye departementsbebyggelsen.

De fysiske arbeidene har en planlagt oppstart våren 2024 til våren 2027. Prosjektet vil resultere i at traseen helstenges fra Pilestredet i vest til Oslo Plaza i øst i byggeperioden.

Hammersborgtunnelen må bygges om i forbindelse med arbeidene med regjeringskvartalet, og blir som et resultat av denne ombyggingen oppgradert til dagens standard.

Arbeidene med Vaterlandstunnelen skal utføres som et ordinært oppgraderingsprosjekt. Arbeidene på tunnelene vil bli utført i samme entreprise fordi trafikksystemet til de to tunnelene henger sammen og tunnelene kan derfor ikke kan stenges separat.

De viktigste endringene fra dagens vegsystem

  • Hammersborgtunnelen som i dag består av flere sammensatte kulvertsystemer (støpte betongtunneler), bygges som sammenhengende ny kulvert fra Akersgata og østover til Møllergata. Store deler av dagens trasé senkes, og tunnelen forlenges mot øst med ca. 100 meter.
  • Dagsonen mellom tunnelene halveres til ca. 70 m i ny situasjon, mot ca. 140 m i dag. Rampene til og fra gatenettet ved Vaterlandtunnelens vestre portalen senkes sammenlignet med dagens situasjon.
  • Vaterlandtunnelen blir om lag 40 m kortere enn i dag, da dagens overbygg ved vestre portal fjernes.
  • Rampetilknytninger til Akersgata, Hospitalsgata og Mariboes gate fjernes.
  • Det bygges arkade for gangtrafikk innenfor fasaden i kvartalet Møllergata 24/Hammersborggata 17 (Megazone) for gangtrafikk mellom Mariboes gate og Møllergata. Fortau langs Folkets hus fjernes og erstattes med arkade for gangtrafikk innenfor fasaden.
  • Vaterlandstunnelen oppgraderes.
#hammersborgtunnelen #regjeringskvartalet #statens vegvesen #vaterlandtunnelen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0