Infrastruktur
1 minutt lesetid

Vassbakk & Stol bygger ny motorvei i Rogaland

11/04/2023, 12:12
Vassbakk & Stol bygger ny motorvei i Rogaland
Illustrasjon: Skanska
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Prosjektet er første delstrekning i utbyggingen av ny E39 mellom Ålgård og Hove og en del av bymiljøpakken for Nord-Jæren.

Kontrakten inkluderer bygging av 2,7 km ny firefeltsvei med flere brukonstruksjoner, samt 1,5 km gang- og sykkelveg, noe lokalveger og samleveger. Prosjektet omfatter også støyskjerming, nytt dreneringsanlegg langs veien, utskifting av kryssende vann- og avløpsledninger, kabelarbeider, samt rehabilitering av en mindre strekning av Bråsteinskanalen. Prosjektet vil bli miljøsertifisert i henhold til det internasjonale sertifiseringsverktøyet BREEAM Infrastructure, med ambisjonen om å oppnå nivå «Very Good».

– Vi er svært glade for å få tilliten til å gjennomføre dette spennende samferdselsprosjektet. Dette er et viktig prosjekt for oss i Vassbakk & Stol og det passer godt til både vår kompetanse og gjennomføringskapasitet. Nå ser vi frem til å komme i gang med anleggsarbeidene til sommeren, sier Inge Jan Thorsen, adm.dir. i Vassbakk & Stol.

Anbudskonkurransen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling, og Vassbakk & Stol scoret best både på pris og kvalitet. Anleggsarbeidene skal gjennomføres i totalentreprise og arbeidet med detaljprosjekteringen starter umiddelbart. Planlagt byggestart er sommeren 2023 med en forventet ferdigstillelse våren 2026.

Vassbakk & Stol er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS, og vil også samarbeide med Skanskas anleggsregion Industri, bro og marine i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

Kontrakten på 378 millioner kroner inngår i ordrereserven for Skanska i Norden for andre kvartal 2023.

#motorvei
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0