Infrastruktur
1 minutt lesetid

Aventi er innstilt til automasjonskontrakt på E18 Vestkorridoren

19/06/2023, 11:52
Aventi er innstilt til automasjonskontrakt på E18 Vestkorridoren
Illustrasjon Automasjon E18 Lysaker-Ramstadsletta, Illustrasjon: Aas-Jacobsen AS
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Konkurransen om entreprise E121 Automasjon ble lyst ut i  november 2022. Etter prekvalifiseringrunden inviterte Statens vegvesen  fem selskap til å levere tilbud og delta i forhandling.

Skal levere tjenester og utstyr for 80,4 mill. kroner

Statens vegvesen vurderer at Aventi Technology hadde tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Aventi er derfor innstilt til automasjonskontrakten til en kontraktssum på 80,4 mill kroner. Med forbehold om eventuelle klager innen fristen, planlegger Statens vegvesen å signere kontrakt med Aventi i slutten av juni.

Innholdet i kontrakten gjelder blant annet arbeider og leveranse av spesifisert utstyr knyttet til integrasjon mot Vegtrafikksentralen, OPC-server toppsystem, OPC objektliste, lokalt styringssystem og programmering, SSA-skap i tunneler og dagsoner, SA-skap i tekniske bygg, nødstyrepaneler, automatikkskap i sedimentasjonsanlegg og pumpestasjoner, fibernettverk lokalt og mot VTS, videoovervåking og hendelsesdetektering og nødtelefonisystem.

Arbeidene strekker seg over hele prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. I tillegg kommer noen arbeider langs veger som ikke skal bygges om. Dette er blant annet E18 Lysakerelva- Fornebukrysset, langs Snarøyveien og ved Telenor Arena.

#avanti #e18 lysaker-ramstadsletta #e18 vestkorridoren #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0