Infrastruktur
2 minutter lesetid

EBA jubler for historisk satsing på riksveiene

19/06/2023, 10:26
EBA jubler for historisk satsing på riksveiene
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Dette er viktig og riktig bruk av budsjettmidler. Nå sørger regjeringen for at vedlikeholdsbehovet på norske veier ikke øker ytterligere, sier Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) i en pressemelding.

De 1,2 milliardene som er bevilget til vedlikehold av vei gjør at er nivået på veivedlikehold av riksveiene er høyt nok til at vedlikeholdsbehovet ikke øker, for første gang på lenge. Samtidig er dette prosjekter som kan iverksettes på kort varsel og sørge for aktivitet der det er ledig kapasitet i markedet.

– Vedlikehold sysselsetter mange mennesker over hele landet, det er viktig at vi sørger for trygghet og lav arbeidsledighet i en periode der så mange mennesker rundt om i landet har en presset økonomi, fortsetter Holmås.

EBA håper på at det i neste statsbudsjett tildeles tilsvarende midler vedlikehold av jernbane i fylkesveier der bevilgningen som foreligger i dag gjør at vedlikeholdsbehovet fortsetter å øke.

Trafikksikkerhet på agendaen

Å opprettholde standarden på veiene er viktig for at man skal kunne ferdes trygt på veiene i hele Norge.

– Mangel på vedlikehold forårsaker dødsfall i trafikken, derfor er det utrolig bra at regjeringen prioriterer samfunnsnyttig vedlikehold i revidert nasjonalbudsjett. Vi er glade for å se at SV støtter regjeringen i dette slik at vi kan fortsette å jobbe mot nullvisjonen på dødsfall i trafikken, sier han.

Kollektivløftet økes ytterligere

Med SV som budsjettpartner har regjeringen også sikret en økning i statlige midler for kollektivprosjekter i byene som bybane i Bergen, Fornebubanen og t-banetunnel i Oslo og Viken, Metrobuss i Trondheim og Bussveien i Stavangerområdet. Det bidrar ikke bare til viktige klimaprosjekter og lavere utslipp på sikt, men også til forutsigbarhet for entreprenørene i disse prosjektene. Staten tar en større del av regningen med et bidrag på 70 prosent og gjør det lettere å gjennomføre prosjektene.

– Nå ser vi økt forutsigbarhet rundt fremdrift på store kollektivprosjekter i hele landet.  Det sikrer aktivitet hos flere av entreprenørene våre på anleggssiden. Det er veldig bra, avslutter Holmås.

#entreprenørforeningen - bygg og anlegg (eba)
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0