Infrastruktur
3 minutter lesetid

Ekspertgruppe mener det kan spares milliarder

8/02/2024, 08:08
Ekspertgruppe mener det kan spares milliarder
Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ekspertgruppen har sett på tunnelene på de 20 vegprosjektene som ligger inne på prioriteringslista til Statens vegvesen. Dette er prosjekt som koster mer enn en milliard kroner. Det skal bygges 166 kilometer nye tunneler på strekningene. Flere av tunnelene får to tunnelløp, slik at det det skal bygges 233 kilometer tunnelløp.

Vegvesenet mener det er mulig å bygge tunneler på en enklere, men likevel fullgod, måte.  I tillegg vil det være innsparingspotensiale for tunneler som skal rehabiliteres og tunnelprosjekter under en milliard kroner. Forslagene kan videre også komme til nytte for fylkeskommunene og Nye Veier AS.

Flere av tiltakene vil også gjør det enklere å drifte og vedlikeholde tunnelene. Det er viktig. Vegvesenet bruker i dag 700 millioner kroner på drift og vedlikehold av tunneler i Norge. 

38 tiltak  

Arbeidsgruppen med erfarne tunnelfolk fra hele landet har vurdert 38 ulike tiltak.   

Dette er noen av tiltakene med størst økonomisk effekt:  

  • Redusere tykkelse på betongelement.  
  • Smalere vegskulder for tunneler med moderat trafikk  
  • Åpne for bruk av sprøytebetong over PE-skum/membran på tunneler med relativt stor trafikk 
  • Vurdere nye løsninger for brannslukking  

Mindre betong og stål  

Tunnelgruppen har også vurdert hvordan moderniseringen av norsk tunnelbygging vil slå ut på klimaregnskapene. Det er særlig et tiltak som kutter utslippene av CO2 kraftig: Ved å redusere tykkelsen på betongelementene fra 15 til 12 centimeter er det mulig å bruke et armeringsnett i stedet for to. Det gir mer betong mellom armeringsjernet og bergveggen på den ene siden og mot trafikken på den andre. Mindre betong og armeringsjern gir også mindre transport  

– Slik får vi en mer enn sterk nok betongvegg. Hvis vi også bruker rustfritt stål, øker vi levetiden på tunnelveggene fra 50 til 100 år. Slik kan vi bruke mindre penger, samtidig som vi kutter CO2 utsleppa med 65.000 tonn CO2, sier prosjektleder Marius Slinde.  

Han mener regelverk og praksis gjør norske tunneler unødvendig dyre. 

– Du kan bygge mange kilometer med ny veg for 5,4 milliarder kroner, sier Slinde.  

Fem av tiltakene kan gjennomføres uten å endre regelverket for bygging av tunneler. Sju av tiltakene vil kreve regelendringer.   

Skal være trygt  

– Vil ikke enklere tunneler gå utover tryggheten?  

– Nei, det skal være trygt å kjøre i norske tunneler. Det gjelder trafikksikkerhet, brannsikkerhet og sikring mot nedfall av stein. Samtidig må vi unngå løsninger som gir marginale gevinster, slik at det blir mulig realisere andre prosjekter raskere, sier Slinde.  

Vil kutte rente  

Forslaget om å redusere rentekompensasjonen entreprenører får viss de vinner fram i retten med et krav, er tiltaket som monner mest økonomisk. Forsinkelsesrenta ligger på 8 prosent pluss styringsrenta til Norges bank. Andre offentlige byggherrer som Bane Nor og Nye Veier kan gjøre avtaler med entreprenørene om lavere forsinkelsesrenter.  

– Lavere renteutgifter er en ting. Mindre renteavkastning kan kanskje også motivere til å bli enige før saker havner i retten, sier Slinde.

Viktig jobb

Direktør for Utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, mener ekspertgruppen i vegvesenet har gjort en viktig jobb for å få mer tunnel for pengene.

– Vi må bygge mange mil med tunnel i framtiden for å gjøre vegnettet tryggere i Norge, og sikra bedre framkommelighet på riks- og fylkesvegene. Da er det viktig at vi ikke bygger tunnelene mer kompliserte enn nødvendig, sier Davik.

#bane nor #nye veier #statens vegvesen #tunnel
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0