Nye Veier

19/12/2023
Infrastruktur

Utlyser konkurranse

Firefelts veg skal bygges i Trøndelag.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
26/10/2023
Infrastruktur

Skal bygge ny E6

Fikk oppdraget på parsellen Berkåk og Vindåsliene.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser