Infrastruktur
1 minutt lesetid

Veiutbyggingsavtale signert

27/12/2023, 13:44
Veiutbyggingsavtale signert
Strekningskart som viser flere av aktuelle tiltak / delstrekninger på strekningen E136 Dombås-Vestnes. Veblungsnes ligger i Ånddalsnes, mens Stuguflåten-Raudstøl er lokalisert nærmere Bjorli.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Med denne avtalen på plass kan vi begynne arbeidet med å bedre framkommeligheten og utbedre flaskehalser. Mellom Stuguflåten og Raudstøl er det varierende standard som gir utfordringer, særlig for tunge kjøretøy om vinteren. Veien har flere utforkjøringer og det er mange møteulykker. På Veblungsnes skal vi gjøre veien kortere, det skal bli enklere å komme frem og reisetiden kortes ned. Det blir bedre sikkerhet for trafikantene. Vi er glade for at vi nå kan komme i gang, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.  

Prosjektene E136 Veblungsnes og Stuguflåten og Raudstøl er en del av helheten for E136 mellom Dombås i Innlandet og Vestnes i Møre og Romsdal. Gjennom de to delstrekningene det nå er signert veiutbyggingsavtale for er det dokumentert økt nytte for godstransporten og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er bedret. Det er store besparelser på kostnader, og Nye Veier har redusert negativ påvirkning for miljø og klima. 

Nye Veier har ansvaret for planlegging og utbygging av strekningen E136 Dombås-Vestnes i fylkene Innlandet og Møre og Romsdal. I første omgang har Nye Veier prioritert tiltak for utbedring på E136 Veblungsnes og Stuguflåten-Raudstøl. Den forventede totale utbyggingskostnaden for de to delstrekningene er beregnet til 444,6 MNOK (inkl. mva).  

#e136 dombås-vestnes #nye veier #raudstøl #stuguflåten #veblungsnes
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0