Energi
2 minutter lesetid

Nye Veier vurderer produksjon av energi langs veiene

28/02/2024, 10:00
Nye Veier vurderer produksjon av energi langs veiene
Arealer utenfor sikkerhetssonen langs veien kan være aktuelle for produksjon av energi. Nå går Nye Veier ut i markedet for å kartlegge mulige løsninger.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

 – Vi ønsker innspill fra leverandører til blant annet hvordan vi kan produsere og bruke solenergi. Vi skal være ledende på klima og miljø i sektoren. Vi tror markedet har løsninger på hvordan vi kan utnytte de arealene som allerede er en del av veisystemet. Gode tekniske løsninger gjør det mer bærekraftig å produsere energien selv. Det er derfor vi går ut i markedet nå.

Dette sier Finn Aasmund Hobbesland, han er direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier. Selskapet gikk nylig ut i markedet med en åpen invitasjon til å gi innspill og informasjon om produksjon av energi langs veiene. Drivkraften er behov for utvikling av teknologi og løsninger som er bærekraftige. 

Nye Veier trenger innspill fra markedet til å nå en ambisjon om å gå mot å produsere så mye som mulig av den energien vi trenger innen 2030. Energinøytralitet er et beskrivende begrep for ambisjonen. Det å ikke belaste omgivelsene med å bruke strøm vi egentlig kan produsere selv. Dette vil være en del av vårt strategiske arbeid fremover. Det er naturlig at vi først og fremst produserer nødvendig energi til belysning, drift av vifter i tunneler og andre behov. 

– Vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Vi ønsker ikke å begrense leverandørene på gode forslag. Gode innspill fra leverandører kan flytte oss i riktig retning, forklarer Hobbesland. 

Langs veiene er det for eksempel fjellskjæringer, parkering og andre arealer, som vi vet kan brukes til produksjon av energi. Da tar vi ikke i bruk arealer som er uberørte. Fotavtrykket av veien blir brukt på en bedre måte enn i dag. 
Leverandørene inviteres til å beskrive teknologi som kan kjøpes i løpet av det kommende året. Pluss løsninger som kan være på plass i løpet av de neste fire årene. Selskapet er også åpen for løsninger som er klar til pilotering eller som krever innovasjon. 

– Vi trenger informasjon fra leverandørene om hva som kreves for å bygge og drifte løsningene. Vi kan vei, men produksjon av energi er helt nytt for oss. Vi er ivrige på å komme i gang i løpet av kort tid, avslutter Hobbesland.

#nye veier
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0