Infrastruktur
2 minutter lesetid

De skal bygge ny Hommelvikbru

20/06/2024, 07:00
De skal bygge ny Hommelvikbru
Prosjektsjef Magne Ramlo befarer Hommelvikbrua Foto: Nye Veier
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Hommelvikbrua sørgående blir bygget som stålplatebærer i samvirke med betongdekke. Det blir to kjørefelt, med en lengde på 228 m, fordelt på 4 spenn. Hommelvikbruas sørgående kjørefelt skal stå ferdig i desember 2025. 

Minst mulig ulemper for trafikanter, naboer og andre berørte 

– Vi er glade for å ha fått på plass entreprenør som skal bygge ferdig brua. Brua er viktig for fremdriften i hele prosjektet. Det er derfor viktig å ferdigstille den så fort som mulig, sier prosjektsjef Magne Ramlo.

– Viktige overordnede mål for hele prosjektet er at trafikksikkerhet og fremkommelighet prioriteres i anleggsgjennomføringen, og at det blir minst mulig ulemper for naboer og andre berørte, sier Ramlo.

Null-visjon for personskader og miljøutslipp 

Nye Veier har høye forventninger til entreprenøren med hensyn på seriøsitet og ytre miljø. Arbeidet som skal utføres skjer i et område der det tidligere har gått ras, i tillegg til at arbeidet skal utføres i høyt og bratt terreng, og med nærføring til eksisterende E6. 

Hommelvikbrua krysser elva Homla, som er et vernet vassdrag og et populært turområde.

Nordgående Hommelvikbru vil bli en del av totalentreprisen for E6 Sveberg-Værnes.  

Da Nye Veier og totalentreprenør Acciona ble enige om å avslutte deres arbeid på ny E6 mellom Ranheim og Værnes var bare deler av den sørgående brua bygd.  

Contur er den del av Infra Group, og har sine røtter i den tidligere anleggsdivisjonen til Kruse Smith Entreprenør, og ble et selvstendig selskap, Kruse Smith Anlegg, i 2021. De skiftet navn til Contur i juni 2023.

Infra Group er eier av entreprenørselskapene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og Norsk Massehåndtering (NOMAS).

#contur #e6 ranheim – værnes #e6 sveberg-værnes #hæhre #hæhre/isachsen #infra group #nye veier
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0