Infrastruktur
1 minutt lesetid

Samferdselsdepartementet har signert vegutbyggingsavtale med Nye Veier for strekninga rv. 13 Djupevik–Kviturtunnelen

4/12/2023, 07:55
Samferdselsdepartementet har signert vegutbyggingsavtale med Nye Veier for strekninga rv. 13 Djupevik–Kviturtunnelen
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, her på befaring av Rv. 13 ved Vikafjellet tidligere i år. FOTO: Kristoffer Rød-Lindberg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nye Veier har vurdert at delstrekningen Djupevik–Kviturtunnelen er den mest rasutsatte delen av vegstrekningen mellom Skare, i Odda og Sogndal. I dag er vegen smal, og det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter.

Prosjektet vil omfatte 1,3 kilometer veg. Det skal utføres gjennomgående utbedringer av strekningen, i tillegg til skredsikringstiltak. Det er forventet at utbyggingskostnadene vil bli ca 408 millionar 2023-kroner.

– Målet med dette vegprosjektet er å øke framkommeligheten og samfunns-tryggheten for denne hovedvegen i Odda-regionen. Nå skal vi få etablert et robust, miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem i regionen. Utbedringene vil også gi økt tid vegen er åpen ved å forebygge blant annet rasfare, sier samferdselsministeren.

#nye veier #odda #rv 13 djupevik–kviturtunnelen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0