Økonomi
1 minutt lesetid

Entreprenørfirma gikk konkurs

17/04/2023, 12:29
Entreprenørfirma gikk konkurs
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er Dagsavisen-Roganytt som forteller om dette:
Firmaet har holdt til i Fabrikkveien på Forus og har vært en totalteknisk leverandør av vei- og tunnelprosjekter.

Roxel Infra AS omsatte for litt over 126 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på nesten 20 millioner kroner. Firmaet er oppført på proff.no med 21 ansatte.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 22. mai.

#konkurser
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0