Infrastruktur
3 minutter lesetid

Gjennomslag i storprosjekt

26/04/2024, 09:00
Gjennomslag i storprosjekt
Foto: Karoline Rage/Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Gjennomslaget i det nordlige løpet skjer et lite halvår før fristen i OPS-kontrakten med Statens vegvesen. Prosjektsjef i Statens vegvesen Lene Sælen Rivenes er fornøyd med å kunne markere gjennomslag allerede nå.

— Det er stor stas å feire gjennomslag i den første av totalt fire vegtunneler på nytt Sotrasamband. Arbeidet med å sprenge ut ny Kolltveittunnel har foregått uten problemer eller forsinkelser, noe vi er svært glade for. 

Frist 10. oktober i år

Den første sprenginga for tunnelen ble gjennomført 23. juni i fjor. Ifølge kontrakten med Statens vegvesen var fristen for gjennomslag 10. oktober i år.

 — Driving av Kolltveittunnelen har gått etter planen, med godt samarbeid mellom Sotra Link Construction som hovedentreprenør, og LNS som underentreprenør. Vi synes det er moro å nå milepæl 2 nesten et halvt år før tidsfristen satt av Statens vegvesen, sier Christopher M. Bjerke, prosjektleder i OPS-selskapet Sotra Link. 

Prosjektdirektør i Sotra Link Construction Pedro Manuel Rodríguez Hernández fortel at Sotra Link Construction hadde gjennombrot på det sørlege løpet i slutten av mars i år, men at det ikkje er før no at milestolpen er nådd. For slik er det, det må vere lys i begge endar av dei to tunnelane før det offisielt er gjennomslag.

— Jeg er veldig glad for at vi den 24. april fikk gjennomslag i det nordlige løpet av Kolltveittunnelen. Dette er en stor dag for oss alle, og jeg vil spesielt takke tunnel-teamet vårt for innsatsen og den profesjonelle innstillinga de har til prosjektet, sier Pedro Manuel Rodríguez Hernández. 

Over 500 sprenginger er gjennomført

Som en kan se av bildene er det ikke store hullet akkurat nå, men det er ikke mange dagene før hele profilet er sprengt ut. Over 500 sprenginger er fyrt av i de to tunnelløpa siden oppstart i fjor sommer, og over 200 000 kubikkmeter med masser er frakta ut av tunnelen. Tunnelen er 940 meter lang, får to kjørefelt i hver retning, og har tre tverrpassasjer mellom de to tunnelløpa til nødevakuering i tilfelle ulykker eller brann.

Hullet gjennom fjellet er bare starten 

Det må selvsagt være lys i begge ender av tunnelen, men den er langt ifra ferdig. Nå starter LNS arbeidet med sprøytebetong på tunneloverflata og montering av ankerbolter. Etter det skal underentreprenøren Hylland inn for å sprenga grøfter i tunnelen, og allerede i august begynner arbeidet med å innrede tunnelen med strøm, vann- og avløpsrør. Det skal og monteres prefabrikkerte element langs tunnelveggene, også kalla foringer.

Siste del av jobben er installering av belysning, vifter, utstyr til brannslukking og sikkerhetssystemer tunnelen. Så venter omfattende testa av disse systemene før tunnelen kan bli godkjent og åpen for trafikk. Tunnelen åpner for trafikk sammen med resten av riksveganlegget  1. juni 2027.

Om prosjektet

Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts veg. Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på ca 900 meter, med separat gang- og sykkelveg. Det nye vegsystemet får og gang- og sykkelveg. 

#sotrasambandet #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0