Infrastruktur
1 minutt lesetid

Har halvert CO2-utslippene 2020

13/05/2024, 12:00
Har halvert CO2-utslippene 2020
CO2-utslippene fra asfalt er kraftig redusert. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I 2020 var CO2-utslippet 62 kilo for hvert tonn asfalt som ble lagt på norske riksveger. I 2023 var utslippet redusert til 44 kilo, mens prognosen for i år er 33 kilo CO2 for hvert tonn asfalt.

Det betyr 47 prosent nedgang på fire år – som er nær en halvering.

Konkurranse om lave utslipp

Klimakuttene har skjedd ved å erstatte en del av det oljebaserte råstoffet med biogent bindemiddel, bytte ut diesel og fyringsolje med bio- og pelletsfyring på asfaltverk, gammel asfalt resirkuleres i større grad enn før, og transporten er effektivisert.  

Omleggingen er et resultat av at Statens vegvesen innførte et system med klimavekting. Nå må asfaltleverandørene konkurrere om lave CO2-utslipp i tillegg til lav pris for å vinne konkurransen. 

 Kutter fortsatt utslipp

– Asfalt har vært en versting på CO2-utslipp innen vegdriften. Gjennom målrettet innsats og godt samarbeid med bransjen har vi oppnådd resultater som bidrar til det grønne skiftet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegvesenet fortsetter arbeidet med å få ned CO2-utslippene fra asfalt. Målet er at utslippene skal være redusert med 70 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippene i 2020.

I tillegg til å belønne entreprenørene som kutter utslipp, vil Statens vegvesen stille strengere krav til egenskaper ved asfalten, som skal sikre lengre levetid.

#statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0