Infrastruktur
1 minutt lesetid

Har landet to store kontrakter

7/05/2024, 12:00
Har landet to store kontrakter
Fra åpningen av FV 63 som skjer i disse dager Foto: Veidekke
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi er greit fornøyde med uttellingen i årets anbudsrunde og ser frem til å ta over ansvaret i de nye kontraktene i september. Sammen med våre oppdragsgivere skal vi gjøre det vi kan for at trafikantene opplever gode og sikre kjøreforhold sommer som vinter på våre 24 kontrak­ter fra Finnmark i nord til Agder i sør, sier direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Drift og Vedlikehold.

De nye kontraktene gjelder fra 1. september. Etter det vil Veidekke ha ansvar for drift og vedlikehold av rundt 11.000 kilometer riks- og fylkesveier med en total årlig omsetning på om lag 1,8 milliarder kroner ekskl. mva.

– De nye kontraktene har vi vunnet etter gode prosesser med grundige risikoanalyser, noe som skal sikre gjennomføringsevne og sunn økonomi i virksomheten. I tillegg pågår det de i disse dager forhandlinger om innløsning av opsjoner med forlengelse av flere av de allerede inngåtte kontraktene våre, avslutter Bragstad.

Drift- og vedlikeholdskontraktene omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlike­holds­oppgaver på veinettet (inkludert gang- og sykkelveier) for å få trafikken trygt og effektivt frem, samt å ta vare på veiene for å sikre ønsket levetid. Det betyr i praksis brøyting, strøing, salting, tunnel- og skiltvask, drift av grøntarealer, grøfterensk, sikre avløp, renhold av veiene og rasteplasser samt beredskap ved ulykker og ekstremvær.

#veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0