Infrastruktur
2 minutter lesetid

Hovedkontrakten på E8 er nå tildelt

2/06/2023, 07:03
Hovedkontrakten på E8 er nå tildelt
Bru over Ramfjord, sett fra Laukslettsiden mot Sørbotn. Illustrasjon: Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Tre tilbydere leverte inn tilbud

I tillegg til arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS, mottok Statens vegvesen tilbud fra NCC Norge AS og arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC. Statens vegvesen fant ingen grunn til å avvise noen av tilbudene, så det ble en god konkurranse mellom de tre tilbyderne.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Jøran Heimdal, er meget fornøyd med konkurransen og tilbudene som kom inn.

– Vi har fått inn tre fullverdige og gode tilbud på hovedkontrakten, og alle entreprenørene var kvalifiserte for jobben. Det har blitt jobbet godt med tilbudene fra alle tilbyderne, hvor det til slutt var arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS som leverte det beste tilbudet i henhold til tildelingskriteriene i kontrakten.

Samtidig ønsker Heimdal å takke NCC Norge AS og Arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC for sine leverte tilbud.

– Selv om ingen av dem står igjen som vinner av kontrakten, har de lagt ned et betydelig stykke arbeid i sine tilbud. Derfor ønsker jeg på vegne av Statens vegvesen, å takke dem for tilbudet, og for at de har bidratt til en god konkurranse.

Dette skal bygges

Det skal bygges ny vei fra Sørbotn til Laukslett, en strekning på ca. 10 km. Veien skal ha en bredde på 10 meter, og midtrekkverk. Fartsgrense på stedet skal være 80 og 90 km/t. Det skal etableres to forbikjøringsfelt i hver retning. På strekningen skal det bygges flere mindre bruer og underganger. Ramfjorden skal krysses med en bjelkebro på ca. 870 meter, som skal fundamenteres på stålrørspeler. Langs deler av strekningen skal det etableres skredsikring i form av skredvoller og andre sikringstiltak ved skredelver.

Kontraktsignering, byggestart og kostnadsramme

– Vi forventer kontraktssignering i årsskiftet 2023-24, vi venter på en tilleggsfinansiering, sier Heimdal.

– Videre ser vi for oss byggestart i første halvdel av 2024 avslutter han.

Kontraktens verdi er på ca. 2 milliarder 2022-kr eks. moms.

#bertelsen & garpestad as #e8 sørbotn–laukslett #metrostav norge as #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0