Infrastruktur
4 minutter lesetid

Nå starter byggingen av verdens største heldigitale hengebru

25/09/2023, 09:33
Nå starter byggingen av verdens største heldigitale hengebru
Illustrasjon: Norconsult/Nordic
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Prosjektering og designet på brua er nå klart og det markerer en ny, stor milepæl i prosjektet. Brua er en del av nytt Sotrasamband mellom Kolltveit og Storavatnet, og er designet og prosjektert av Norconsult for Sotra Link. OPS-prosjektet Rv. 555 Sotrasambandet startet byggingen i vår og skal åpne for trafikk sommeren 2027. Brua har et hovedspenn på 608 meter og en lengde på 901 meter.

Klare til å støpe brutårnet i Knarrevika

Senkekassene er støpt og står ferdige på CCB-basen på Ågotnes. Mandag neste uke skal de løftes over på lekter og fraktes til Knarrevika. Prosjektet starter nå med brufundamentene i Knarrevika på Øygardensiden mens det blir sprengt for de østre brutårnene som skal stå i Drotningsvik.

–  Når senkekassene kommer på plass tidlig neste uke er vi ordentlig i gang med å bygge ny Sotrabru, og det er veldig stas. Når de er på plass kan arbeidet med å støpe selve fundamentet til brutårnet komme i gang, forteller kontraktsansvarlig for Nye Sotrabru i Statens vegvesen, Håkon Matre.

Senkekassene er 10 x 5 meter, har en vekt på 228 tonn hver og skal senkes ned til 4 meters dyp. Kassene er forskaling til støpingen av fundament til de 145 meter høye brutårnene.

Krevende operasjon

Dagslys, vind og flo/ fjære spiller inn når store element skal settes på plass, forteller Matre.

–  Det er en stor og krevende operasjon for å få senkekassene på rett plass. Når lekteren kommer inn til Knarrevika blir kassene løftet ned i sjøen med en flytekran og dykkere vil være i vatnet for å se til at plasseringen blir riktig.

I tillegg vil en undervannsdrone hjelpe til med å sikre at plasseringen er riktig. Og for å finne rett plassering er det ikke opp med en stor papirrull – nei, då er det en tur inn i den digitale modellen som gjelder – for brua fins ikke på papir, den er heldigital.

Verdens største heldigitale bru

Nye Sotrabru er verdens største bru som er heldigital i både prosjektering og utføring, og etter hvert forvaltning når den står ferdig. Dette er i verdenssammenheng ikke gjort i en så stor skala tidligere.

Norconsult har konstruert brua digitalt med alle detaljer, og modellen blir som en digital tvilling til den fysiske brua. Det vil si at brua blir bygd uten tegninger og med den digitale modellen som den eneste kilden til «sannheten» for alle parter. Statens vegvesen stiller strenge krav i sine kontrakter for å fremme innovasjon og utvikling av digitale løsninger.

– Fagmiljøet i Norge er fremst i verden på modellbasert design og prosjektering og det er Norconsult sitt arbeid med Nye Sotra bru et godt eksempel på, sier Matre.

En kilde til informasjon

De digitale modellene har flere fordeler enn tradisjonelle tegninger, som for eksempel for å lette forståelsen mellom parter, redusere feil, misforståelser og forsinkelser i byggefasen.
Alle utførende fagdisipliner skal bruke modellen og finner arbeidsbeskrivelsene sine der. Det er en kilde til informasjon. Det gir god kommunikasjon, mindre misforståelser og bedre samhandling med de ulike entreprenørene undervegs i byggeprosessen. Det er mange parter og personer fra flere land involvert i ei så stor bru og behovet for oppdatert informasjon er stort. Risikoen for feil blir mindre, og kvaliteten på det ferdige produktet blir betre. Det er viktig når vi bygger infrastruktur med et 100-års perspektiv.

Dei digitale modellene er også utgangspunktet for å kunne drive videre forvaltning av brua digitalt etter at den er åpnet for trafikk.

Databaser med strukturerte data

Å bygge modellbasert på denne måten er framtiden, og gevinstene er mange. Modellene er bygd opp som databaser med strukturerte data som gir store muligheter for optimalisering av prosjektet. For eksempel kan man bruke data om materialer til å optimalisere for bærekraft. Denne måten å samle sammen og systematisere data knyttet til prosjektering av samferdselsprosjekter vil vi se mer av framover, sammen med kunstig intelligens og maskinlæring. Det kan gi gevinster i økt kvalitet, lavere kostnader og mer bærekraftig planlegging, bygging og vedlikehold av samferdselsprosjekt i framtiden.

Dobbel brurekord

Det er ikke bredden man tradisjonelt sett er mest opptatt av når en snakker om hengebruer, men ny Sotrabru kan smykke seg med nok en rekord.

– Ja, det stemmer, med sine 29,5 meter bredde er den også Norges breieste hengebru, humrer Matre.

Ny Sotrabru blir 29,5 meter bred med fire kjørefelt og sykkelveg med fortau.

#rv 555 sotrasambandet #statens vegvesen #vestland
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0