Infrastruktur
1 minutt lesetid

Ras ved E6: Kommunen visste om faren

9/11/2023, 12:42
Ras ved E6: Kommunen visste om faren
E6 ved Stenungsund etter skredet. Foto: Trafikkverket
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Selv om kommunen var klar over denne risikoen, valgte de å fortsette med bygging av en høy skråning nær det utsatte området. Dette førte til et alvorlig ras i slutten av september der bakken kollapset ned mot E6 og forårsaket skader på bygninger og kjøretøy, samt problemer for veitrafikken på E6 og i regionen.

Ved en gjennomgang av eldre versjoner av byggedokumenter og kart har SVT avdekket at størst skredfare var nærmest E6. Denne risikoen ble oppdaget allerede i 2013 da Norconsult gjennomførte målinger av grunnstyrken i området. Det ble imidlertid besluttet å fjerne denne informasjonen fra dokumentene som ville regulere utbyggingen.

Opprinnelige planer innebar at området nærmest E6 skulle bygges ut, men disse planene ble endret og området ble omgjort til naturareal. Samtidig ble alle beregninger om bakkens følsomhet fjernet. Kommunen gikk senere med på å heve bakkenivået og bygge en seks meter høy skråning ved siden av det følsomme området, uten at det ble gjennomført skredfaremålinger.

Stenungsund kommune har bekreftet at risikoberegningene ble fjernet da beslutningen om ikke å bygge på området nærmest E6 ble tatt, og det ikke ble gjort flere målinger.

Havarikommisjonen og politiet etterforsker saken.

#e6 stenungsund #motorvei #trafikk
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0