Infrastruktur
2 minutter lesetid

Signert kontrakt for bygging av Gartnerløkka i Kristiansand

17/11/2023, 09:35
Signert kontrakt for bygging av Gartnerløkka i Kristiansand
Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) og Vincent Papait daglig leder Eiffage Norge under signeringsmøtet i Kristiansand. Foto: Samir Kolukcija /Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det var Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, og Vincent Papait daglig leder Eiffage Norge som stod for den offisielle signeringen.

Til stede var også statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), representanter for underentreprenør Repstad Anlegg AS og konsulentselskapet Rambøll Norge.

– Dette er et viktig steg mot oppstart av hovedarbeidene for Gartnerløkka- prosjektet. Det er et viktig og stort prosjekt både for byen Kristiansand og for hele regionen rundt. Nå gleder vi oss til oppstarten og lykke til med gjennomføringen, sa Kjell Inge Davik i denne anledningen.

Cecilie Knibe Kroglund forklarte i sin tale hvordan hun selv har opplevd trafikksituasjonen på Gartnerløkka da hun i løpet av de 20 årene hun har bodd i regionen har måttet pendle mellom Lillesand og Søgne, og hun ser nå frem til at prosjektet skal løse de utfordringene som har vært i trafikken all den tiden.

– Det er en gledens dag at vi nå har kommet så langt og legger med dette grunnlag for positiv by- og regionvekst for Kristiansandsregionen, sa Kroglund i sin tale til forsamlingen.

EIFFAGE Gènie Civil var tidligere i løpet av sitt virke med på byggingen av blant annet Eiffeltårnet og Louvre-museet i Paris. Nå skal de altså bygge mange komplekse kontruksjoner i Gartnerløkka-prosjektet i Kristiansand.

Omfang av kontrakt

Tildelingen av kontrakten innebærer at EIFFAGE Gènie Civil skal prosjektere og bygge ny firefelts E18/E39 over en strekning på om lag 1,4 km med to nye planskilte kryss. Eksisterende veger, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalvegnettet som krysser over jernbanen.

Hovedarbeidene omfatter bygging av flere konstruksjoner, veger med grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som opsjoner tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn i den nye ferjeterminalen.

Forventet anleggsoppstart for vegbyggingsarbeidene er i 2024 og ferdigstillelse i 2029.

#e18/e39 gartnerløkka-kolsdalen #eiffage génie civil #kristiansand #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0