Infrastruktur
2 minutter lesetid

Skal bygge siste del av E6 Helgeland

4/11/2022, 07:52
Skal bygge siste del av E6 Helgeland
Foto: Johs. J. Syltern AS
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I konkurranse med Hæhre Entreprenør AS og Bertelsen & Garpestad AS er Johs. J. Syltern AS tildelt oppdraget med å bygge E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Selskapet leverte samlet sett det beste tilbudet når en sammenligner pris og kvalitet. Medregent moms skal Johs J. Syltern bygge den nye vegen for 370 millioner kroner.

Prosjektet er en totalentreprise. Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen.

– Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av vegen ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer, forteller prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Johs. J. Syltern AS legger opp til byggestart våren 2023. Vegen skal etter planen tas i bruk i oktober 2024.

Litt lengere nord er LNS AS i gang med å bygge ny E6 Svenningelv-Lien forbi kommunesenteret Trofors i Grane. Denne strekningen skal åpnes høsten 2025.

Nesten bare 90

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden 2009 bygd 157 km ny E6 gjennom Helgeland. Det aller meste med 90 sone. E6 fra Trøndelag grense i sør til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard.

#e6 helgeland #johs. j. syltern as #motorvei #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0