Infrastruktur
1 minutt lesetid

Skanska bygger veiprosjektet E10/rv 85 i Nord-Norge for 11,4 milliarder kroner.

20/06/2023, 15:02
Skanska bygger veiprosjektet E10/rv 85 i Nord-Norge for 11,4 milliarder kroner.
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Skanska er også tildelt den 15-årige kontrakten for drift og vedlikeholdstjenester for den ferdige veien til en verdi av 1,0 milliarder kroner.

E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt er en del av transportforbindelsen mellom Lofoten, Vesterålen Harstad/Narvik lufthavn og E6.

Det omfatter bygging og drift av om lag 82 kilometer ny vei med syv nye tunneler og 22 broer. I tillegg til å bedre trafikksikkerheten, vil prosjektet korte ned reiseavstander og redusere reisetiden. Prosjektet er også et pilotprosjekt for Statens vegvesen for å teste ut ulike tiltak for en grønnere og mer miljøvennlig utvikling av sine prosjekter.

Forberedende arbeid er påbegynt og byggefasen av prosjektet forventes å vare i fem og et halvt år.

#skanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0