Infrastruktur Veg
2 minutter lesetid

Skanska inngår milliardkontrakt

23/05/2023, 11:53
Skanska inngår milliardkontrakt
Bygging av nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset-Strand. Ilustrasjon: ViaNova.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Statens vegvesen lyste ut konkurranse om prosjektering og bygging av E102 Fornebukrysset-Strand 28. mars i 2022. Etter kvalifiseringsrunden ble tre tilbydere, Skanska Norge AS, AF Gruppen Norge AS og Obrascòn Huarte Lain S.A invitert til å gi tilbud og delta i forhandling.

Statens vegvesen har vurdert Skanska Norge AS sitt tilbud som det med best forhold mellom pris og kvalitet og har derfor innstilt Skanska til kontrakten på prosjektering og bygging av strekningen Fornebukrysset Strand. Dette er den største entreprisen på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Kontraktssummen er på 4,6 mrd. kroner.

Statens vegvesen tar sikte på å signere kontrakt med Skanska Norge AS 5. juni, etter at klagefristen er ute. Anleggsarbeidene starter i løpet av sommeren 2023 og vil etter planen være ferdig i 2029/2030.
Europaveg, Vestre lenke, hovedsykkelveg og tilpassing av lokalveg

Tildelingen innebærer at Skanska Norge AS skal prosjektere og bygge totalt 2,3 kilometer ny E18 med 2×3 felt mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune. I tillegg er det vekslingsfelter på deler av strekningen. Byggingen av 660 meter av Høviktunnelen inngår også i kontrakten. Av dette utgjør 440 meter bergtunnel.

I tillegg inngår ny vegforbindelse til Fornebu. Dette gjelder Vestre lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen. Det skal også bygges ny hovedsykkelveg mellom Fornebukrysset og Strand. Videre omfatter kontrakten endringer av tilstøtende lokalvegsystem med gang og sykkelveger. Rundt 60 større og mindre konstruksjoner og tekniske bygg inngår i kontrakten.

Klargjort anleggsområde

På strekningen Fornebukrysset-Strand har det pågått forberedende anleggsarbeider fra juni 2021 til april i år. Dette arbeidet har klargjort anleggsområdet og flyttet dagens E18 til omlagt trasè for å gi plass til at arbeidet med hovedentreprisen E102 Fornebukrysset-Strand kan starte.

#af gruppen #skanska #statens vegvesen #vianova
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0