Infrastruktur
2 minutter lesetid

Skanska og Statens Vegvesenet signerte milliardkontrakt

6/06/2023, 10:54
Skanska og Statens Vegvesenet signerte milliardkontrakt
Anders Geirstad, (t.v.), Skanska Norge og Ove Myrvåg, ass. vegdirektør signerte kontrakt for bygging av Fornebukrysset-Strand. Foto: Dagrunn Husum
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Kontrakten på strekningen Fornbukrysset- Strand er den største kontrakten på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta, etappe 1 på Vestkorridoren. Signeringen innebærer at Skanska Norge skal prosjektere og bygge totalt 2,3 kilometer ny E18 mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune. Strekningen får 2×3 felt, hvorav ett felt i hver retning blir sambruksfelt for kollektiv og tungbil. Bygging av 660 meter av Høviktunnelen inngår også i kontrakten. I tillegg inngår byggingen av Vestre lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen. Det skal også prosjekteres og bygges hovedsykkelveg mellom Fornebukrysset og Strand.

Takket for tilliten

Anders Geirstad, direktør for Anlegg hos Skanska Norge takket for tilliten og viste til Skanskas visjon om å bygge for et bedre samfunn.
-Det vil vi være med på her på Vestkorridoren. Rett over ferien er vi i gang med full drift her. Og det skal vi gjøre på en måte som ivaretar naboer og bærekraft, sa han.  

Assisterende vegdirektør Ove Myrvåg tok i sin tale utgangspunkt i det Vegvesenets overordnede mål om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem som også dette prosjektet må levere på.

-I innkjøpsprosessen har vi blant annet stilt krav om bruk av elektriske anleggsmaskiner, noe Skanska har levert på. Dagens signering er også en stor milepæl på vegen for bedre kollektivmuligheter og sykkelmuligheter. Jeg ser fram til åpningen av de nye vegene i slutten av dette tiåret, sa han.

#e18 lysaker-ramstadsletta #e18 vestkorridoren #skanska #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0