Infrastruktur
2 minutter lesetid

Statens vegvesen innstiller NCC til å bygge E136 Breivika-Lerstad

12/12/2023, 08:28
Statens vegvesen innstiller NCC til å bygge E136 Breivika-Lerstad
Illustrasjon av den nye toløpstunnelen på E136 Breivika-Lerstad, Statens vegvesen / Red Ant
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Entreprenørselskapet var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var NCC som hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

– Jeg er fornøyd med konkurransen som startet allerede i mai. Det er en lang og grundig prosess vi har vært gjennom med tilbyderne. Etter forhandlingsrunden er det NCC Norge som har levert det beste tilbudet, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

NCC Norge AS er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en tilbudssum på ca. 1,48 milliarder kroner eks. mva. Prisnivået på tilbudene som kom inn var omtrent som Statens vegvesen hadde forventet for denne entreprisen.

Klagefristen for tilbyderne er 22. desember. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med NCC Norge AS etter at denne fristen har gått ut.

Det største prosjektet i Bypakke Ålesund

Med dette tilbudet er vi innenfor styringsrammen for prosjektet, som er på 2,6 milliarder kroner(2023 kr). Her er alle kostnader med (også MVA). Styringsrammen er økt med over 500 millioner kroner siden stortinget vedtok pakken i 2021, grunnet den kraftige prisstigningen i anleggsmarkedet.

Den nye vegen vil i hovedsak gå i en tunnel på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det blir nytt toplanskryss i vest. Når tunnelen er åpnet vil det bli bygd ny gang- og sykkelveg på hele strekningen. Det blir siste entreprise i prosjektet.

#bypakke Ålesund #e136 breivika-lerstad #ncc #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0