Infrastruktur
1 minutt lesetid

Statsbudsjettet: Oppstart av tre store veiprosjekter

9/10/2023, 07:30
Statsbudsjettet: Oppstart av tre store veiprosjekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Her er en endelig oversikt over prosjektene. Flere av dem har det vært budsjettlekkasjer om tidligere i høst. Dette er prosjektene regjeringen vil gi oppstart:

  • E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2, på Østlandet
  • E134 Røldal–Seljestad, på Vestlandet
  • E6 Megården – Sommerseth i Nordland

Det settes av midler til forbedrede arbeider på fellesprosjektet Arna – Stanghelle (E16), også dette på Vestlandet.

I tillegg til prosjektene gir budsjettet rom for en satsning på 100 millioner kroner til utvikling og forvaltning av IT-systemer. Dette gir en satsning på Nasjonal veidatabank, som skal være navet i fremtidens digitale veinett.

Vegvesenet skal videreutvikle nasjonal veitrafikkstyring og piloterer en løsning for innsamling og distribusjon av sanntidsdata fra trafikkhendelser, friksjonsmåling og arbeidsvarsling. Det arbeides for at aktørene kan dele data, og slik kan trafikantene få informasjon om brøytet vei eller glatt kjørebane.

Statens vegvesen skal videreutvikle systemer som retter seg mot forebyggende skredkontroll og forutsigbarhet på fjelloverganger.

Det er dekning i budsjettet til byvekstavtalen som er fremforhandlet med Tromsø, og til nye byvekstavtaler for Kristiansandsregionen og Nedre Glomma, ifølge budsjettet.

#statens vegvesen #statsbudsjettet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0