Infrastruktur
1 minutt lesetid

Stortinget med klarsignal

6/06/2024, 10:00
Stortinget med klarsignal
Illustrasjonbilde: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Veiprosjektet omfatter blant annet bygging av et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen parallelt med det eksisterende, og utviding av veien mellom Måna og Vassum med nye løp i Frogntunnelen og Vassumtunnelen. Prosjektet omfatter også oppgradering av eksisterende tunneler på strekningen.

­– Vi har ventet lenge på dette og gleder oss til å komme i gang med anleggsarbeidene, forteller prosjektleder i Statens Vegvesen, Anne-Grethe Nordahl.

Dagens Oslofjordforbindelse åpnet i 2000, og er en viktig alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud. Et nytt løp vil gi bedre forutsigbarhet for godstransport og økte sikkerhet for trafikanter ved hendelser.

Finansieringen av prosjektet er basert på statlige midler og bompenger. Anleggstart er 2025. 

#akershus #buskerud #e134 oslofjordforbindelsen #oslofjordtunnelen #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0