Infrastruktur
1 minutt lesetid

Svevia fikk kontrakten

3/05/2024, 12:00
Svevia fikk kontrakten
Fra 1. september overtar Svevia Norge AS som veientreprenør for vedlikeholdsområdet for Helgelandskysten. Foto: Adrian Johnsen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Fra første september får Svevia Norge AS ansvaret for drift og vedlikehold av veiene langs Helgelandskysten. Oppdraget omfatter alle fylkesveier i kommunene: Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes og flere øyer. Veinettet omfatter totalt 794 kilometer med veier, hvorav 29 kilometer er gang- og sykkelveier.

– Med Helgelandskysten i vår portefølje har Svevia Norge AS nå drift av alle fylkesveier og riksveier på Helgeland. Vi har i dag Mosjøen, Mo i Rana, E6 Helgeland nord og E6 Helgeland sør på Helgeland. At vi nå også har Helgelandskysten i vår portefølje gjør at vi har flere områder som ligger inntil hverandre, og vi fortsetter derfor å være en viktig aktør og arbeidsplass på Helgeland. Med den nye kontrakten må vi rekruttere nye medarbeidere og finne flere leverandører å samarbeide med, sier Thomas Lundström, administrerende direktør i Svevia Norge AS.

Oppdraget som veientreprenør innebærer veivedlikehold hele året og døgnet rundt. Om vinteren betyr dette hovedsakelig snørydding og avising. I sommersesongen utføres løpende veivedlikehold, som utbedring av mindre veiskader, stell av skilt, autovern, grøfter og påse at vannet passerer uhindret gjennom stikkrenner.

Kontrakten har en verdi på cirka 91 millioner kroner per år. Den starter 1.september 2023 og strekker seg over fem år med mulighet for totalt fire nye år.

#helgeland #nordland fylkeskommune #svevia
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0