Infrastruktur
2 minutter lesetid

Vil redusere naturinngrep med nytt verktøy

22/12/2022, 10:16
Vil redusere naturinngrep med nytt verktøy
Line K. Johnsen og Therese Bodding Sæthre i Multiconsult. Foto: Multiconsult
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Verktøyet skal benyttes til å kvantifisere naturtap som skjer for eksempel i forbindelse med utbygging av en veitrasé.

Multiconsult ønsker å legge til rette for gode beslutningsprosesser i prosjekter som medfører naturinngrep. Verktøyet skal på en illustrativ måte å vise hvilke terrenginngrep som har minst påvirkning på naturen, samt tilby kunder å dokumentere konsekvensene av valgte traséer eller delområder i et byggeprosjekt. Verktøyet vil være spesielt godt egnet i tidlige prosjektfaser.

-Verktøyet gir oss også muligheten til å foreslå konkrete tiltak som vil veie opp for eventuelle naturinngrep som ikke kan unngås, som for eksempel restaurering og kompenasjonsområder, sier Therese Bodding Sæthre, direktør for Geo, Vann og Miljø i Multiconsult.

Naturinngrep på agendaen under COP15

Beslag av natur i utbyggingsprosjekter får stadig mer oppmerksomhet. Under det pågående naturtoppmøtet COP15 i Montreal er nettopp nedbygging av natur på agendaen.

-Vår bransje har stor påvirkningskraft, og det er et ansvar vi ikke tar lett på, sier Sæthre. Vi i Multiconsult er veldig glade for at COP15 og klima- og miljøminister Espen Barth Eide har satt søkelyset på utfordringene med beslag av natur.

Sæthre understreker at de viktige beslutningene som ofte innebærer inngrep i naturen gjøres i de tidlige fasene. Her har rådgivningsselskapene et særskilt ansvar og en mulighet til å påvirke løsninger til det bedre for naturen.

-Multiconsult vil å gjøre det lettere å ta riktige valg, og et slikt verktøy vil bidra til å belyse problemstillinger og legge til rette for gode underlag når beslutning om arealbeslag gjøres, sier Sæthre.

Kunder ønsker mer innsikt

Multiconsult opplever at kunder etterspør mer innsikt i naturbeslag for utbyggingsprosjekter.

-Våre kunder har lenge signalisert et behov for å få innsikt i konsekvensene av utbyggingsprosjekter, spesielt innen prosjekter som går over større arealer. Nå har vi muligheten til å foreslå de mest skånsomme løsningene med lavest påvirkning på naturen, sier Line K. Johnsen, oppdragsleder for utviklingen av verktøyet.

Det er planlagt at verktøyet vil tas i bruk i Multiconsults oppdrag i løpet av første kvartal 2023.

#multiconsult #naturinngrep
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0