Infrastruktur
2 minutter lesetid

Veidekke med nye kontrakter på vegnettet

23/06/2023, 10:01
Veidekke med nye kontrakter på vegnettet
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi er godt fornøyde med uttellingen i årets anbudsrunde, og ekstra stolte over å ha vunnet vår hittil største kontrakt på over 800 millioner kroner med Statens vegvesen i skarp konkurranse med fem andre aktører. Vi ser nå frem til å ta over ansvaret i de nye kontraktene i september. Sammen med våre oppdragsgivere skal vi gjøre det vi kan for at trafikantene opplever så gode og sikre kjøreforhold sommer som vinter på våre 24 kontrakter fra Finnmark i nord til Agder i sør, sier direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Drift og Vedlikehold.

De nye kontraktene gjelder fra 1. september. Etter det vil Veidekke ha ansvar for drift og vedlikehold av nær 11.000 kilometer riks- og fylkesveger med en total årlig omsetning på om lag 1,7 milliarder kroner ekskl. mva.

Kontraktene er med følgende oppdragsgivere: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Viken fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Kontraktene har vi vunnet etter gode prosesser med grundige risikoanalyser som gir oss et solid grunnlag for å utføre det arbeidet som kreves samtidig som vi sikrer sunn økonomi i virksomheten, avslutter Bragstad.

Drift- og vedlikeholdskontraktene omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlike­holds­oppgaver på vegnettet (inkludert gang- og sykkelveier) for å få trafikken trygt og effektivt frem, samt å ta vare på vegene for å sikre ønsket levetid. Det betyr i praksis brøyting, strøing, salting, tunnel- og skiltvask, drift av grøntarealer, grøfterensk, sikre avløp, renhold av veiene og rasteplasser samt beredskap ved ulykker og ekstremvær.

#statens vegvesen #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0