Eiendom
1 minutt lesetid

Dømt til fengsel for hvitvasking

25/05/2023, 09:58
Dømt til fengsel for hvitvasking
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Pengene var utbytte av et bedrageri begått mot et kinesisk/amerikansk selskap med tilhold i Singapore. Domfelte vasket pengene gjennom sitt finske eiendomsselskap. Ved hjelp av fiktive kontrakter og fakturaer sikret han utbytte for bakmennene ved å sende pengene videre til konti i Ungarn og Irland, og tilslørte overføringene som del av selskapets ordinære virksomhet.

I tillegg til fengsel i ett år og 6 måneder, må domfelte tåle inndragning av drøyt 1,3 millioner som var hans eget utbytte av hvitvaskingen.

Domfellelsen er den femte i rekken i det samme sakskomplekset. Sakene er Økokrims opprulling av et internasjonalt hvitvaskingsmiljø, hvor det også foreligger dommer i utlandet.

Digitale bedragerier er et betydelig og voksende samfunnsproblem både i Norge og internasjonalt. For å lykkes med slik kriminalitet er gjerningsmennene avhengig av fungerende hvitvasking. Bekjempelse av hvitvasking over landegrensene prioriteres derfor høyt av Økokrim, sier førstetstatsadvokat Håvard Kampen

Dommen er ikke rettskraftig.

#hvitvasking #Økokrim
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0