Økonomi
3 minutter lesetid

SSB: Kraftig fall i prisveksten

10/10/2023, 10:24
SSB: Kraftig fall i prisveksten
Foto: SSB.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Tolvmånedersveksten i KPI gikk ned fra 4,8 prosent i august til 3,3 prosent i september. Dette er den fjerde måneden på rad med nedgang i tolvmånedersveksten i KPI.

– Høy prisvekst har vært realiteten over lengre tid. Nå har vi imidlertid sett en avtakende prisvekst de siste månedene, og fra august til september gikk den ned med hele 1,5 prosentpoeng, sier seksjonsleder i SSB, Espen Kristiansen.

Det er spesielt prisutviklingen på strøm og mat som gjør at tolvmånedersveksten i KPI falt i september, for fjerde måned på rad.

– Fra august til september i fjor steg strømprisene kraftig, mens matprisene var uendret. I år falt prisene for begge disse varegruppene i samme periode. Dette trekker tolvmånedersveksten i KPI kraftig nedover, sier Espen Kristiansen.

Billigere strøm viktig for fall i prisveksten

Fra august til september falt prisene på elektrisitet inkludert nettleie 16,1 prosent. I fjor økte prisene 10,5 prosent i samme periode.

– Mye nedbør og vind, høy fyllingsgrad i magasinene og høy kraftproduksjon bidro til rimeligere strøm for norske husholdninger i september, spesielt på Øst- og Vestlandet, sier Espen Kristiansen.

I september i år var prisene på elektrisitet inkludert nettleie 43,9 prosent lavere enn i september i fjor.

Veksten i KPI-JAE fortsatt høy

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI-JAE, steg 5,7 prosent fra september 2022 til september 2023. Dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersraten i august. Avstanden mellom KPI og KPI-JAE fortsetter å øke i september, hovedsakelig fordi strøm ikke er inkludert i KPI-JAE.

Til tross for fallet i tolvmånedersveksten er 5,7 prosent fortsatt en høy prisvekst. Matvareprisene og husleiene er komponenter som bidrar betydelig til at veksten i KPI-JAE fortsatt holder seg høy.

Kjøtt og fisk står bak nedgang i matvareprisene

Fra august til september gikk matvareprisene ned 1,5 prosent. Prisnedgang på matvarer om høsten er et vanlig sesongmønster.

– Nortura meldte ved utgangen av august at engrosprisen på storfekjøtt og svin skulle settes ned i september, som et tiltak for å øke sviktende etterspørsel. Det ser ut til at dette har slått raskt ut i butikkprisene, samtidig som sesongmessig tilbud på lammekjøtt til fårikålsesongen også bidrar, sier Espen Kristiansen.

Prisene på kjøtt falt 3,1 prosent sist måned, mens prisene på fisk og sjømat gikk ned 9,1 prosent.

– Det er ikke uvanlig at prisen på fisk går ned i september, men et så kraftig prisfall fra en måned til en annen er ikke målt i KPI før. Priskampanjer på fiskeprodukter reflekteres nok i prisnedgangen som ble målt i september, sier Espen Kristiansen.

Til tross for fallende priser den siste måneden var matprisene fortsatt 7,7 prosent høyere i september i år enn de var for ett år siden, og høyere matvarepriser er fremdeles den viktigste bidragsyteren til den samlede prisveksten siste tolv måneder.

Høy vekst i husleier siste tolv måneder

I september i år lå betalt husleie 4,1 prosent høyere enn i september i fjor.

– Ettersom det er vanlig at husleier justeres med KPI er det å forvente at økt prisvekst over tid også vil reflekteres i økte husleier. Dette både gjennom regulering av eksisterende avtaler, men også ved at det sannsynligvis er en sammenheng mellom renteoppgang og utleiepris på nye leieavtaler, sier Espen Kristiansen.

#ssb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0