Assemblin Ventilasjon

31/05/2023
Byggeindustrien

Styrker virksomheten i Vestland

Ingeniørfirmaet R. Torgersen AS i Bergen blir en del av Assemblin.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser