Brøndbo

17/01/2024
Byggeindustrien

Slutt for Brødrene Brøndbo

Styret tok selv initiativ til konkurs i entreprenørfirmaet.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser