ceequal

3/06/2022
Veg

De får rekordhøy miljøscore for anleggsprosjekt

Bærekraftsertifiseringen fra byggingen av den nye E6 mellom Arnkvern og Moelv får den høyeste miljøscoren hittil for et norskt anleggsprosjekt.
Magnus Kvandal Magnus Kvandal