Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

5/10/2023
Byggeindustrien

Mer fleksible regler

- for arbeid på eksisterende bygg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
16/11/2022
Byggeindustrien

Etter brannen i parkeringshuset på Sola

Har studert brannsikkerheten til parkeringshus
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser