Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Har studert brannsikkerheten til parkeringshus

16/11/2022, 08:35
Har studert brannsikkerheten til parkeringshus
Foto: RISE Fire Research
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nær 1.300 biler ble ødelagt i parkeringshuset på Stavanger Lufthavn Sola. I tillegg måtte hele parkeringshuset rives. I en studie finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), har RISE Fire Research (RISE) sett nærmere på effekten av ventilasjonsforhold på brannsikkerheten i åpne parkeringshus.

Brannmotstand og bæreevne

Slik regelverket er i dag, kan det lempes noe på kravene til konstruksjon og bæreevne i åpne parkeringshus, det vil si parkeringshus med mer enn 1/3 åpne yttervegger. Denne delen av regelverket stammer fra midten av 1980-tallet. Man antok da at åpne parkeringshus ga tilstrekkelig utlufting av branngasser, slik at branner ikke ville bli like kraftige.

– Det bygningstekniske regelverket er i kontinuerlig utvikling. Regelverket tilpasses tiden vi lever i nå og ny kunnskap som kommer til. Vi trenger forskning og innspill fra bransjen i dette arbeidet. Mye har forandret seg siden midten av 1980-tallet, blant annet har det skjedd en utvikling i bilparken, med større og mer kompakte biler. Alt i alt er det i dag en helt annen brannenergi i bilene, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Ny kunnskap

Etter brannen ved Stavanger Lufthavn Sola ble det satt søkelyset på brannens omfang og hvor store verdier som gikk tapt. Brannvesenet uttrykte også bekymring med tanke på den jobben de skulle utføre der. Det var flere alvorlige feil ved den branntekniske prosjekteringen ved parkeringshuset på Sola, men DiBK mener likevel det er viktig å ta med seg erfaringene fra storbrannen. Og nå har også RISE, gjennom sine undersøkelser, avdekket at branner i slike parkeringshus kan utvikle seg raskere og kraftigere enn man har visst til nå.

– Resultatene fra RISE sin undersøkelse gjør at vi må se nærmere på om dagens krav til åpne parkeringshus er tilstrekkelige. Brannsikkerhet kan vi ikke gå på akkord med, sier Per-Arne Horne.

Rapporten finnes tilgjengelig på direktoratets hjemmeside.

#brannsikkerhet #direktoratet for byggkvalitet (dibk) #direktoratet for samfunnssikkerhet (dsb) #parkeringshus #rise fire research #stavanger lufthavn sola
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0